Vorbasse Skole søger lærere – Vorbasse Skole – Esbjerg

Vorbasse Skole søger en lærer pr. 1. august til udskolingsteamet, som kan undervise i dansk, historie, samfundsfag, kristendom og evt. madkundskab. En del af timerne vil være to-lærer undervisning i dansk. Da to af skolens lærere skal på barsel, søger vi desuden to barselsvikarer. Det ene vikariat starter 1. august. Vi søger hertil en lærer, som kan undervise i udskolingen i matematik, historie, samfundsfag og kristendom. Det andet vikariat starter pr. 1. september og vi søger hertil en lærer, som kan undervise på mellemtrinnet i håndværk og design og matematik og som kan indgå i to-lærer ordning i nogle af fagene på 5. årgang. Gerne natur/teknologi og engelsk. Der vil indgå en delt klasselæreropgave i alle tre stillinger. Arbejdstiden er for de tre stillinger 37 timer pr. uge. Vi forventer: At du er læreruddannet At du kan skabe gode relationer til børn og voksne At du kan praktisere tydelig klasserumsledelse At du formår at tilrettelægge differentierede læringsforløb med variation og højt læringsudbytte for alle elever. At du er engageret og vil bidrage til et konstruktivt og inspirerende samarbejde om løsningen af opgaverne At du har lyst til at indgå i skoleudviklingsarbejde omkring Playful Learning og projektbaseret undervisning At du ser dig selv som robust og fleksibel Vorbasse Skole er en et-tosporet skole, som har ca. 240 elever i 0. – 9. klasse. Skolen er beliggende i et aktivt landsbymiljø, hvor den indgår som en vigtig del af lokalsamfundet. Der er et tæt samarbejde med byens dagtilbud og fritidscenter samt byens foreningsliv. Skolen er kendt for at være eksperimenterende og nytænkende, og der er blandt medarbejderne en stor optagethed af at skabe et godt og inspirerende læringsmiljø for alle områdets børn. Skolen indgår pt. i et flerårigt samarbejde med LEGO Fonden og Billund Kommune om udviklingsprojektet Playful Learning. I forbindelse med dette tilrettelægges undervisningen i stort omfang som projektbaserede undervisningsforløb. Der er eksterne konsulenter tilknyttet, som arbejder tæt sammen med lærere og ledelse om implementeringen heraf. Vi kan tilbyde et godt og udviklende skolemiljø med gode arbejdsforhold. Der er individuelle arbejdspladser til alle, og der tilbydes introduktionsforløb for nyansatte. Løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt i henhold til gældende overenskomst. Flere oplysninger Kontakt skoleleder Torben Precht Jensen, mobil 22 68 35 88, mail tpj@billund.dk eller viceskoleleder Merete Vester, mobil 20 80 36 33, mail amvj@billund.dk Læs evt. mere om skolen på: https://vorbasseskole.aula.dk/

Read more…