Velfærdsdirektør – Norddjurs Kommune – Aarhus

Stillingen som velfærdsdirektør i Norddjurs Kommune (37.000 indb.) er helt unik i kraft af sin betydelige bredde. Den favner sundhed, dagtilbud, skole, den sociale indsats for både børn og voksne samt omsorgen for ældre. To tredjedele af kommunens budget er knyttet til velfærdsområdet, og der er ca. 2.900 medarbejdere. I Norddjurs Kommune arbejder vi efter de fire værdier, tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling, som er udarbejdet af medarbejdere og ledere i fællesskab. I et konstruktivt samspil med kommunalbestyrelsen danner værdierne grundlag for, at vi lykkes med kerneopgaven overfor borgerne. Som ny direktør skal du tage værdierne til dig og kunne samarbejde bredt samtidig med, at du selv står frem som en tydelig frontfigur, der virker gennem et smittende engagement og som en tydelig rollemodel. Du bliver medlem af en velfungerende direktion på tre personer, og bliver en del af et godt samarbejde i forvaltningen og i forhold til det politiske niveau. Du får ansvar for rådgivning og politisk betjening af Voksen- og Plejeudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Det forventes, at du har faglig indsigt og erfaring i et eller flere af de områder, der falder ind under velfærdsdirektørens område, og samtidig lægges der meget vægt på den åbenhed og nysgerrighed, som du møder andre med. Det er væsentligt, at du har stærke kompetencer som leder af ledere. Læs . Få flere oplysninger hos kommunaldirektør Christian Bertelsen, Norddjurs Kommune, på tlf. 2491 2436 eller hos chefkonsulenter i Genitor Lisbeth Binderup på tlf. 2049 5149. Søg jobbet senest mandag den 7. november 2022. Der forventes tiltrædelse 1. februar 2023.

Read more…