Vagthavende til Forsvarets Efterretningstjeneste – Forsvarets Efterretningstjeneste – Aalborg

Har du det mentale overskud og den psykiske og fysiske robusthed, det kræver at være Vagthavende i en efterretningstjeneste?Er du seniorsergent eller oversergent, klar til udnævnelse, med flair for kommunikationssystemer og erfaring som sagsbehandler, nyder du at arbejde selvstændigt på alle tider af døgnet og har du gode dansk- og engelskkundskaber? Så kan Forsvarets Efterretningstjeneste tilbyde en stilling som Vagthavende. Du får udfordringer og plads til at udvikle digVi søger en erfaren seniorsergent eller oversergent, klar til udnævnelse, der skal indgå i den faste vagtroste som Vagthavende (VH) i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Som VH skal du både kunne holde øje med, hvad der sker ude i verden og i Danmark og vores nærområde. Du skal sikre, at FE altid kan informere og varsle relevante beslutningstagere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed. Din arbejdstid vil derfor variere og ligge døgnet rundt, året rundt. Til gengæld vil du få god mulighed for afspadsering og anden frihed, der f.eks. kan bruges til videre uddannelse. Du skal i perioder handle på vegne af chefen for FE, ligesom du er FE’s kontaktpunkt uden for den daglige arbejdstid. Du skal monitere, vurdere og formidle informationer samt bedømme, hvem der skal orienteres, og om andre aktioner skal tages, herunder sørge for, at indkomne informationer, som vurderes at kræve en umiddelbar aktion, bliver behandlet og eventuelt besvaret. Du skal derudover gennemføre sagsbehandling individuelt og på tværs af tjenesten. Din tjeneste vil blive anderledes end de fleste andres i FE, og derfor har vi skræddersyet en specialistuddannelse målrettet dit kommende job i FE. Uddannelsen varer ca. tre uger. Her vil du få den viden og de færdigheder, der er nødvendige, når du tiltræder dit nye job som VH. Uddannelsen vil bl.a. omfatte kendskab til diverse kommunikationssystemer, it-sikkerhed, lovgrundlaget for tjenestens virke, taktisk våbenuddannelse, førstehjælp m.m. Uddannelsen gennemføres som en vekslen mellem teori, praksis og on-the-job-træning. Tjenesten som VH i FE bestrides som kontinuerlig tjeneste af 12 timers varighed, og du kommer til at indgå i en fast vagtturnus. Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være at:• Overvåge og betjene kommunikations- og informationssystemer, herunder sikre den operative og tekniske drift.• Opretholde et samlet overblik over aktiviteter, der har relevans for FE’s virke, herunder mediesituationen.• Foretage rapporteringer og rutinemæssige opgaver i forbindelse med modtagelse og registrering af sager/informationer, herunder bidrage til den løbende orientering af FE.• Forestå den første sagsbehandling af alle indkomne signaler, henvendelser og meldinger, samt journalisering af sager udenfor normal arbejdstid.• Varsle og alarmere medarbejdere og chefer i forbindelse med uvarslede hændelser, herunder aktivere FE’s beredskabsplaner for krisestyring.• Sikre at FE lever op til nationale og internationale forpligtelser vedrørende beredskab, sikkerheds- og tillidsskabende foranstaltninger.• Deltage i udviklingen og videreudviklingen af VH’s plansæt, instruktioner, vejledninger m.m. Du og din baggrund er vigtigVi forestiller os, at du er seniorsergent eller udnævnelsesklar oversergent, og har bred erfaring som mellemleder i Forsvaret. Herudover forestiller vi os, at du: • Har stærke IT-kompetencer og flair for kommunikationssystemer, herunder forståelse for og evnen til at anvende varierende platforme.• Har kendskab til det beredskabsmæssige område.• Kan kommunikere klart, tydeligt og sikkert på skrift og i tale – både på dansk og engelsk.• Har erfaring med ESDH og SharePoint. Det vil herudover være en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til og erfaringer med FE’s organisation, interne arbejdsgange og processer, herunder FE’s IT-systemer og interne og eksterne kommunikationsmidler. Dine personlige spidskompetencer skal være ansvarsfølelse og engagement, ligesom du skal væreudadvendt og social anlagt. Derudover forventer vi, at:• Du er udviklingsorienteret, robust i forhold til forandringer og formår at agere i forhold til skiftende logikker.• Du er helhedsorienteret og kan tænke på tværs af FE’s organisation og fagskel.• Du har en analytisk tilgang til opgaveløsningen og kan identificere og forstå indkommende problemer og opgaver, sørge for at de bliver håndteret korrekt, evt. videresendt, og endelig fulgt op på.• Du er i stand til at bevare overblikket og være serviceminded både i kritiske situationer og i situationer, hvor stilheden dominerer.• Du trives i et arbejdsmiljø, hvor tingene kan gå meget hurtigt samtidig med, at der også kan være stille perioder.• Du kan træffe beslutninger, agere med forståelse for den brede kontekst (politisk, militært og efterretningsmæssigt) og har fornemmelse for at se og agere på den relevante information.• Du har erfaring fra internationale operationer og almen interesse for den internationale sikkerhedssituation, herunder sikkerheds- og forsvarspolitik. Din nye arbejdspladsForsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling. Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber. Dit faste tjenestested vil være Dragør. På sigt forventes det, at FE flytter i nyt domicil på Svanemøllen kaserne. Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationerStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale med Centralforeningen for stampersonel. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesprocessen. Dit faste tjenestested vil være København. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Read more…