Vagt til Forsvarets Efterretningstjeneste – Forsvarets Efterretningstjeneste – Nærum

Har du det mentale overskud samt den psykiske og fysiske robusthed, som det kræver at være vagt i en efterretningstjeneste? Kan du agere med myndighed og samtidig bevare et venligt ansigt? Er du sikkerhedsbevidst, handlekraftig og god til at holde hovedet koldt? Så er du måske den nye vagt, som vi søger i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Du får udfordringer og plads til at udvikle digFE er en helt særlig arbejdsplads med et unikt miljø, hvor fokus på sikkerhed og service er i højsædet. Indenfor den nærmeste fremtid begynder opførelsen af Danmarks historiens største sikkerhedsbyggeri af FE nye Domicil på Svanemøllen Kaserne. Derfor skal vagt styrken udvides med et større antal medarbejdere. Du vil blive en vigtig spiller i et operativt sikkerhedsmiljø, hvor dedikerede medarbejdere med et højt ambitionsniveau stiller krav om holdninger og professionalisme. Vi ønsker derfor, at du skal kunne bidrage til en tydelig korpsånd, som positivt understøtter vores opgaveløsning, der er centreret om at være Danmark udenrigs- og militære efterretningstjeneste. Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig. Du vil blive en del af et rutineret team af vagtfolk med en solid faglig baggrund. Dine kolleger er servicemindede, beslutningskompetente og evner at finde kvalificerede faglige løsninger. Teamet er kendetegnet ved at være gode til at samarbejde, kommunikere og handle helhedsorienteret. Vi tilbyder tjeneste i et team, der har fokus på faglighed, og hvor muligheden for udvikling af kompetencer inden for sikkerhedsområdet vægtes højt. Du og din baggrund er vigtigVi forestiller os, at du har bred erfaring som konstabel, gerne med kendskab til vagttjeneste fra andre dele af Forsvaret, hvor fx tjeneste som MP kunne være en relevant baggrund at kunne byde ind med, men ikke et krav. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har bestået Bevogtningsuddannelsen. Der ud over må du også gerne, have solid praktisk erfaring med førstehjælp samt håndtering af håndvåben. Du skal have kørekort til minimum kategori B. For at blive vores nye kollega, skal du have dine spidskompetencer inden for samarbejde, kommunikation, helhedsorientering og beslutningstagning. En naturlig autoritet kombineret med imødekommenhed. Være rummelig og fordomsfri. En god situationsfornemmelse. Personligt mod. Gode samarbejdsevner og interesse for og lyst til, at arbejde med sikkerhed. Din nye arbejdsplads Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser. FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar. Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser. Tjenesten i vagtcentralen bestrides som kontinuerlig tjeneste af 12 timers varighed, og du kommer til at indgå i en fast vagtturnus. Du vil være underlagt en vagtholdsleder som er foresat for det øvrige personel på vagtholdet. Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationerStillingen er værnsfælles. Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel. For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være Forsvarets Efterretningstjeneste, København. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Read more…