Uddannet pædagog til barselsvikariat til Odense Vuggestue og Børnehave – Odense Kommune – Odense

Om osOdense Vuggestue og Børnehave er beliggende i dejlige omgivelser, tæt på centrum og grønne områder. Vi er et integreret børnehus med vuggestue og børnehave i hver sit hus på hver sin matrikel, men med let adgang til hinanden. I vuggestuen er der 33 børn og i børnehaven har vi en grundnormering på 54 børn og 60 børn som maximum.Vi er et selvejende børnehus og en del af Børneinstitution Centrum Syd, hvor vi samarbejder i et tæt og forpligtende fællesskab.Barneperspektivet er altid udgangspunkt for vores planlægning og handlinger, og det fælles pædagogiske fundament bygger på viden fra forskning, indsamlet data samt erfaret viden. Vi har høj faglig kvalitet, som vi til stadighed bygger ovenpå, fordi det gavner børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse, og fordi vi kan lide at dygtiggøre os. Vi har hele tiden et øje på vores organisering og struktur og ved, at der ligger rigtig meget pædagogik og læring i rutinerne.Det er vigtigt for os, at børnene oplever tryghed ved skift imellem vuggestue og børnehave, og derfor har vi stort fokus på overgange.Vi søger en uddannet pædagog til vikariatet i børnehaven. Hvis du kan se dig selv i nedenstående kvalifikationer og personlige egenskaber, så skynd dig til tasterne og send os en ansøgning. Vi glæder os allerede til at læse den.Dig som pædagogDu skal kunne tage pædagogisk lederskab af børnefællesskab(er) og læringsmiljøer. Du skal være tydelig og kærlig og følelsesmæssigt kunne rumme alle børn. Du skal være relationskompetent. Vi er af den overbevisning, at vi selv som personer, er det vigtigste redskab, vi har i den pædagogiske rygsæk. Du skal være glad for udeliv. Vores legeplads bruges fra middag, og til vi lukker, og vi spiser også eftermiddagsmaden udenfor. Du skal kunne arbejde selvstændigt med en gruppe børn og i tæt samarbejde med dine kolleger på stuen og i hele huset. Du skal kunne varetage forældresamarbejdet så du og din tætteste stuekollega yder og fordeler opgaverne i fællesskab. Du skal have lyst til og mod på også at udvikle på samarbejdet. Os som børnehus og kolleger Du får ansvar for børne- og læringsmiljøet i tæt samarbejde med kolleger og vi forventer at du tager ansvar på samme vis, som hvis det havde været en fast stilling. De fleste dage er vi zoneopdelt (3 områder) på legepladsen og hjælper hinanden på tværs, når der er fravær. De fleste dage er vi på legepladsen fra middag til vi lukker. Vi arbejder med opdeling i lege- og aktivitetsgrupper om formiddagen med nærværende og deltagende voksne. Vi har et godt og tæt forældresamarbejde – både den daglige snak, ved konsultationer og øvrige arrangementer. Du får kolleger, der bidrager med høj faglighed og lyst til at tilegne sig ny viden gennem sparring. Du får kolleger, som praktiserer, at de synes et godt grin og en sammenkomst i ny og næ, er godt for arbejdsmiljøet. I din ansøgning sætter vi pris på, at du beskriver hvilke tanker du gør dig, når vi skriver: pædagogisk lederskab, organisering og struktur?

Read more…