Uddannelseskonsulent til Uddannelse København – Københavns Kommune – Copenhagen

Er du drevet af at have med uddannelse at gøre? Er du optaget af at inspirere og understøtte læringsmiljøer og uddannelsesansvarlige samt oplæringsvejledere i praksis? Har du organisationsforståelse, og kan du bidrage til implementering af indsatser lokalt og på tværs af oplæringssteder i Københavns Kommune? Så er det måske dig, der skal være en del af teamet på social- og sundhedsområdet (SOSU) i Uddannelse København, afdelingen for Læring og Vejledning.Vi tilbyder I afdelingen for Læring og Vejledning har vi et stærkt fagligt miljø, og vi arbejder professionelt med uddannelse af elever og studerende. Vi understøtter oplæringsstedernes organisering af uddannelsesopgaven samt medvirker til, at grunduddannelse ses som en kerneopgave. Du kommer til at høre til i SOSU-teamet, hvor vi arbejder med understøttelse af læringsmiljøer på oplæringssteder, som uddanner SOSU-elever. I dit daglige virke samarbejder du med uddannelsesansvarlige, vejledere og ledere på oplæringssteder, som hver dag løfter en stor opgave for at udvikle og sikre kvaliteten af oplæringsforløb. Opgaverne i afdelingen er alsidige og skifter over tid. Du skal blandt andet løfte følgende opgaver: varetage møder og være opsøgende ift. sparring på oplæringsstederne, som hører under din portefølje sikre at uddannelsesansvarlige og oplæringsvejledere får sparring, råd og støtte (pædagogisk, didaktisk, organisatorisk, administrativt) til at forberede, gennemføre og evaluere oplæringsforløb understøtte oplæringsstederne ad hoc i dagligdagens udfordringer og spørgsmål til uddannelsesopgaven fx ift. brug af det administrative system Vejlederuniverset i den faglige vurdering af eleverne mv. bidrage til at udvikle, tilrettelægge og gennemføre aktiviteter for og med uddannelsesansvarlige og vejledere fx læringsforløb inden for gruppevejledning, simulation, inspirationsdage, netværksmøder mv. varetage opgaver og have ansvarsområder på tværs af team og afdeling Om digDet er væsentligt, at du har din faglighed som uddannelseskonsulent på plads og kan arbejde systematisk, vidensbaseret og struktureret. Du kan samarbejde med mange forskellige interessenter og trives med en arbejdsdag, hvor opgaverne er varierede og skifter over tid. Det betyder, at du har en sundhedsfaglig uddannelse på minimum professionsbachelorniveau har en master eller kandidat inden for pædagogik, didaktik eller læreprocesser har relevant erhvervserfaring, hvor du har arbejdet med praksisnær uddannelse af elever – gerne inden for SOSU-uddannelserne har stærke relationelle kompetencer og udviser ydmyghed i samarbejdet med mange forskellige mennesker bevæger dig ubesværet ind og ud af forskellige arbejdspladser og er lydhør for det, som organisationen efterspørger har stærke formidlingskompetencer på skrift og i tale, hvor du kan håndtere og facilitere forskellige mødetyper, præsentationer og formidlingsaktiviteter evner at inspirere og understøtte oplæringssteder til at implementere nye indsatser inden for praksislæring formår at anvende dine koordinerende og administrative evner i løsningen af afdelingens driftsopgaver er god til at byde dig til på tværs af opgaver og områder i afdelingen, så vi hjælper hinanden og løfter i flok Du bliver del af en helhed, hvorfor du skal være indstillet på, at vi hjælper hinanden og har et mindset, der tilsiger, at ingen opgave er for lille, og ingen udfordring er for stor. Som ny kollega i SOSU-teamet bliver du inviteret ind i udviklingen af drift og indsatser. Lidt om osVi er 55 engagerede medarbejdere og ledere med meget forskellige faglige profiler. Vi er organiseret i tre afdelinger og et ledelsessekretariat. Organisatorisk er vi forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Vi har en forvaltningsdækkende funktion, hvilket betyder, at vi har ansvaret for elever og studerende i praktik på tværs af samtlige forvaltninger i Københavns Kommune. Vi har derfor mange samarbejdsflader både internt i Uddannelse København, internt i Københavns Kommune, eksternt til uddannelsesinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere og ikke mindst til vores mange elever og studerende. Københavns Kommune har elever ansat fra 14 forskellige erhvervsuddannelser, og vi har praktikforløb for studerende fra otte forskellige professionsbacheloruddannelser og for en universitetsuddannelse. Vi har base i nyindrettede lokaler tæt på Østerfælled Torv. Vores fysiske ramme består af flere mindre kontorfællesskaber, hvor vi har let adgang til sparring med hinanden. Elever, studerende, uddannelsesansvarlige, vejledere og andre samarbejdspartnere har også deres gang i vores hus. Vi har mulighed for frokost- og frugtordning. Vi har et kreativt aktivitetsudvalg, og vi vægter arbejdsmiljø højt. Vi sætter stor pris på at kunne hjælpe hinanden, og vores forskellighed er en stor styrke for, at vi sammen kan lykkes med vores fælles kerneopgave: Gennem professionel praktik skaber vi mulighed for trygge og aktive københavnerliv. I Læring og Vejledning, som du bliver del af, er vi 10 ansatte, som refererer til afdelingslederen for Læring og Vejledning. Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen, lære dig at kende og hjælpe dig godt i gang med dine opgaver. AnsættelsesvilkårVi forventer, at du kan tiltræde stillingen den 1. december 2023. Stillingen er fast og på fuld tid. Som led i ansættelsesprocessen indhenter vi referencer. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Read more…