Transportministeriets departement søger studentermedhjælper til Klima- og Havnekontoret – Transportministeriet – Urban area of Copenhagen

Vil du arbejde med forskelligartede opgaver i et spændende og stærkt fagligt miljø? Så er et studierelevant job i et departement måske noget for dig.I Transportministeriet er vi i fuld gang med mange store projekter. Der udføres og planlægges store vejbyggerier, jernbanenettet er i gang med en gennemgribende modernisering, og der arbejdes for fuld kraft med udbygningen af metroen i København. Vi arbejder med forbedringer af trafiksikkerheden, og vi har endvidere ansvaret for færdselsloven, opførelsen og driften af statens bygninger. Vi arbejder også med grøn omstilling af transportsektoren.Vi lægger vægt på at kunne tilbyde attraktive studiejobs. Du vil derfor komme til at møde studenter fra flere forskellige studieretninger, som fx jura, statskundskab og økonomi.OpgaverneSom student vil du opleve et arbejdsmiljø med meget personlig frihed, men også med et stort individuelt ansvar. Vi tilbyder et job med god mulighed for faglige udfordringer og indflydelse på de konkrete arbejdsområder.Du kommer til at beskæftige dig med flere forskelligartede opgaver inden for kontorets område. Opgaverne vil især vedrøre kontorets større projekter og forskellige løbende opgaver. Dine opgaver vil blandt andet være at bistå kontorets akademiske medarbejdere med udarbejdelse af analyser, beregninger, faglige notater o.lign., herunder indsamling og behandling af information og data. Endvidere vil udarbejdelse af svar til borgere og virksomheder være blandt dine opgaver samt diverse ad hoc opgaver.Et studiejob i Klima- og Havnekontoret vil således give dig mulighed for at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger inden for transportområdet, og jobbet vil være med til at klæde dig godt på til et job i en politisk styret organisation efter studiet.Om digDu er økonomistuderende eksempelvis stud.polit. eller lignende.Som person er du ansvarsbevidst, du har en positiv tilgang, og du er i stand til at holde overblikket over mange forskelligartede opgaver.Om osKlima- og Havnekontoret består af 7 engagerede medarbejdere. Vores arbejdsmiljø er uformelt og præget af hjælpsomhed og godt humør. Vi beskæftiger os primært med opgaver inden for grøn omstilling af transportsektoren, herunder fx udbygning af ladeinfrastrukturen til elbiler, grøn omstilling af vejgodstransporten, vejafgifter og udmøntning af puljer til grøn transport. Vi koordinerer også Transportministeriets bidrag til de tværministerielle klimarelaterede publikationer som fx det årlige Klimaprogram. Derudover har vi også ansvaret for havnelovgivning og -politik.Løn- og ansættelsesvilkårDen ugentlige arbejdstid aftales i forhold til den enkelte student, og ansættelsen sker i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten samt organisationsaftalen HK/STAT. Der er gode muligheder for frihed i forbindelse med eksamenslæsning.Du vil blive ansat i departementet, og du kan derfor i løbet af din ansættelse rokere til andre kontorer i departementetYderligere oplysningerDu er meget velkommen til at kontakte os på , att. Klima- og Havnekontoret , hvis du vil høre nærmere om jobbet.Din ansøgning

Read more…