To uddannede pædagoger til European School Copenhagen – en international skole i København – Københavns Kommune – Copenhagen

​Ønsker du at være med til at videreudvikle de pædagogiske lærings- og legemiljøer i European School Copenhagens KKFO, og kunne du tænke dig at arbejde i et internationalt miljø med fokus på gode børnemiljøer og arbejdsfællesskaber?European School Copenhagen er på udkig efter dygtige pædagoger til vores danske afdeling, hvor du vil have en alsidig rolle, der inkluderer arbejde både i klasseværelset og i vores KKFO. I både skole og KKFO vil du sammen med vores dedikerede pædagogiske team have som prioritet at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring og arbejde aktivt på at fremme inklusion og muligheder for alle børn. I skolen vil du indtage rollen som klassepædagog i vores danske afdeling og have tæt samarbejde med både lærerne i den pågældende klasse samt lærere og pædagoger på samme årgang. Dette åbner op for spændende og berigende muligheder i et internationalt læringsmiljø med både fransk- og engelsktalende kollegaer, som kommer fra hele verden. Om eftermiddagen vil du indgå i vores KKFO, som på European School Copenhagen betegnes som en After School Care. Her tilbyder vi et velfungerende, velstruktureret og innovativt pædagogisk tilbud, hvor børnene har mulighed for at deltage i et bredt udvalg af didaktisk tilrettelagte aktiviteter, samt mulighed for at tilgå legerum der understøtter den frie leg. Vi tilbyder en velafbalanceret ugentlig arbejdsstruktur, som inkluderer ni undervisningstimer, et teammøde med klasselæreren og deltagelse i et møde i det pædagogiske team, samt gårdvagter og dedikeret forberedelsestid. Din arbejdstid vil ligge i tidsrummet mellem kl. 6.30 og 17.00, og du vil have en tidlig arbejdsdag, hvor din arbejdsdag slutter senest kl. 14:00. Når du starter som pædagog hos os, integreres du i et miljø af højt engagerede pædagoger og lærere, der besidder en god kombination af kreativitet og faglige kompetencer. Vi trækker inspiration fra både vores kollegaer og de fantastiske børn, vi arbejder med, og vi har en fælles målsætning om at yde en enestående indsats, der går ud over det forventede og med barnet i fokus for alle initiativer. Vi forventer af digVi søger pædagoger med stærke kompetencer til at støtte børnenes basale færdigheder, faglige progression og den sociale udvikling i indskolingen på European School Copenhagen. Dine kerneværdier og kommunikationsstil er noget, vi vægter meget højt. Derfor er det afgørende, at du formår at se muligheder, selv i udfordrende situationer, har en oprigtig interesse for børns udvikling, besidder fremragende samarbejdsevner og prioriterer samarbejde på tværs af faggrænser og med forældre. Derudover lægger vi vægt på, at du Har gennemført en pædagogisk uddannelse samt har gode dansk- og engelskkundskaber Ser mangfoldighed som en værdifuld ressource Har evnen til at trives i et dynamisk og internationalt miljø Har stærke samarbejdsevner og blik for, hvad der bidrager til et positivt arbejdsmiljø Er nysgerrig og proaktiv og søger muligheder for egen og børnenes udvikling Er initiativrig og engageret i at fremme børnenes sociale, kreative og faglige færdigheder Kan tilføre teamet en høj grad af faglig og kreativ ekspertise samt bidrage til en atmosfære, der inspirerer til gode børnemiljøer Vi tilbyder digVi tilbyder et professionelt arbejdsfællesskab præget af høj faglighed og en vedholdende indsats for at forbedre os. Vi har derfor et stærkt fokus på at udvikle vores praksis og konstant forfine vores færdigheder og kompetencer. Dette inkluderer deltagelse i fælles kompetenceudvikling sammen med andre faggrupper på skolen, hvor du får mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt, samtidig med at du bidrager til at styrke vores samarbejde i et dynamisk arbejdsfællesskab. Vi kan ydermere tilbyde en ny pædagog følgende fordele og muligheder En Berigende ArbejdskulturVores samarbejdskultur er præget af inspiration og en fælles målsætning om at levere en ekstraordinær indsats. Professionel UdviklingVi tilbyder muligheder for kontinuerlig faglig og personlig udvikling, så du kan vokse i din rolle som pædagog. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og læring i et internationalt miljø. Variation i ArbejdsopgaverDu får mulighed for at arbejde både i klasseværelset og i vores After School Care (KKFO), hvilket giver en varieret og spændende arbejdsdag. Støttende SamarbejdeDu vil have mulighed for at arbejde tæt sammen med kolleger fra forskellige faggrupper og samarbejde med forældre for at styrke børnenes udvikling og trivsel. Attraktive MedarbejderfordeleSom medarbejder i Københavns Kommune kan du drage fordel af en række medarbejderfordele, gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesforhold samt mulighed for veltilrettelagt kompetenceudvikling. Samlet set tilbyder vi en inspirerende arbejdsplads med mulighed for personlig og faglig vækst samt en kultur, der værdsætter teamwork og en ekstra indsats for at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling. AnsættelsesforholdLøn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattester samt referencer. Vi ønsker stillingen besat den 1. november 2023 eller snarest derefter.

Read more…