To lærere til Dybkærskolen – Silkeborg Kommune – null

Brænder du for at give alle børn de bedste muligheder for at trives fagligt, socialt og personligt, er du måske Dybkærskolens nye læsevejleder eller sciencelærer. Vi søger to nye kollegaer til vores udskoling, som der er optaget af at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring, udvikling og trivsel i tæt samarbejde med dygtige kollegaer.Udskolingen på Dybkærskolen består af ca. 300 elever fordelt på 13 klasser. Du vil derfor blive en del af en stor afdeling, hvor samarbejde, faglighed og humor er vigtige elementer for at kunne lykkes med eleverne.Den ene stilling er en fuldtidsstilling på 9. årgang, hvor du skal kunne undervise i:DanskKulturfag (historie, samfundsfag og religion)Det er i denne stilling vi søger en læsevejleder eller en som har erfaringer inden for området.Du bliver en del af et stærkt årgangsteam på 9. årgang, hvor der er tre klasser. Du vil blive delt klasselærer i en af klasserne. Den anden stilling er en fuldtidsstilling på 8. årgang, og du skal kunne undervise i:science (F/K, biologi og geografi)matematikVi arbejder fokuseret med de fællesfaglige fokusområder og prioritere derfor, at man har alle de naturvidenskabelige fag i en klasse. Det betyder ikke, at man står alene med det faglige ansvar, da man indgår i både et tæt team- og fagteamsamarebjde, hvor der vil være meget kompetente og erfarne kollegaer at sparre medDu bliver en del af et stærkt årgangsteam på 8. årgang, hvor der er fem klasser. Du vil blive delt klasselærer i en af klasserne. I begge stillinger er der også støtte- og holdtimer, som bruges på at skabe mulighed for at alle elever er i læring og trivsel.Vi skal desuden have dækket pigeidræt, og kan man undervise i tysk eller HDS, vil det være en fordel.Vi søger kollegaer der sammen med skolens øvrige personale og ledelse er optaget af at få alle børn til at lykkes både fagligt, personligt og socialt.Vi forventerat du er et engageret menneske med empati og et stort hjerte for børns læring og trivselat du er fagligt og didaktisk velfunderetat du har fokus på elevernes potentialer, og ser det som din fornemmeste opgave at hjælpe dem med at bruge disse, og at dette sker i et tæt samarbejde med dine kollegaer, ledelse og ikke mindst forældrenedu skal have gode samarbejdsevner, styr på din klasserumsledelse og din faglighed, samt lyst til at medvirke til at udvikle kreative løsninger på en skole i udvikling.at du kan se dig selv ind i et tæt samarbejde, der bygger på en forståelse af, at sammen løfter vi opgaven, et samarbejde hvor humor og en kvik bemærkning har en stor plads.Vi tilbyderen skole hvor værdierne faglighed, glæde, fællesskab og nysgerrighed er i centrumen skole, hvor det pædagogiske personale arbejder med PLF (professionelle læringsfællesskaber)et spændende og levende miljø med en masse dejlige børn og forældreen arbejdsplads med et højt fagligt niveau, med en velorganiseret teamstrukturen arbejdsplads der er optaget af at gøre det bedst mulige, og derfor tør gå nye vejeen arbejdsplads med humor og gode kolleger.Dybkærskolen er en 2 til 5-sporet skole med 660 dejlige elever fra 0. – 9. klasse, og en aktiv og positiv forældrekreds og skolebestyrelse. Eleverne repræsenterer forskellige nationaliteter og sprog, hvilket vi oplever som en stor kvalitet for alle elever.I 7. klasse modtager vi elever fra Grauballe og Gødvadskole. Dybkærskolen ligger i Silkeborgs nordøstlige hjørne i Gødvadområdet, som er et område med blandet boligbyggeri. Skolen er presset på plads, hvorfor politikkerne i Silkeborg har besluttet, at der skal bygges en ny skole til børnene på Dybkærskolen, som forventes at stå klar 2023.Vi er cirka 75 ansatte i skole, SFO og klub, og vi arbejder organisatorisk ud fra tanken om en faseopdelt skole, hvor man arbejder tæt sammen i med årgangsteam. Der er et tæt samarbejde mellem skole og fritidsdel.Læs mere om os på skolens hjemmeside www.dybkaer.skole.silkeborg.dk.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. 

Read more…