Timelønnet underviser i Midtsjælland og Fyn – Børns Vilkår – Copenhagen

Brænder du for formidling og undervisning? Bliv timelønnet underviser hos Børns Vilkår og vær med til at skabe trivsel hos børn og unge.Om Børns VilkårAlle børn har ret til en tryg barndom. Det er omdrejningspunktet for Børns Vilkårs arbejde, hvad enten vi hjælper børn og unge via BørneTelefonen, bisidning eller undervisning. Børns Vilkårs undervisningstilbud er en forebyggende indsats, der har til formål at understøtte børn og unges trivsel og klæde dem på til at skabe og indgå i positive fællesskaber.Lige nu søger vi dygtige og engagerede timelønnede undervisere, der kan varetage undervisning af børn, unge og forældre i grundskolen. Undervisningen er baseret på børnenes perspektiv og skal fremme handlekompetence og aktiv deltagelse. Vi underviser i temaerne digitale og fysiske fællesskaber, klassetrivsel, børns rettigheder og mobning.ArbejdsopgaverSom underviser i Børns Vilkår skal du afholde tematiserede undervisninger på Midtsjælland og Fyn. Undervisningen foregår primært i grundskolen for 0.-10. klassetrin i dagtimerne fra kl. 8 til 15. Du skal varetage undervisningen på egen hånd, hvilket du vil blive uddannet til af Børns Vilkårs uddannelsesafdeling.Dine kvalifikationerDu har en fleksibel hverdag, der kan forenes med undervisning i dagtimerneDet er et krav, at du har erfaring med formidling og/eller undervisningDet er en fordel, hvis du læser på en børne- eller uddannelsesfaglig uddannelse eller har en børne- eller uddannelsesfaglig baggrundDet er en fordel, hvis du er bekendt med didaktik og klasseledelse og har viden om et eller flere af vores undervisningstemaerDu er udadvendt og god til at bevare overblikketDet er en fordel, hvis du har kørekort og bil til rådighed – dette skal fremgå af CV eller ansøgningVi tilbyder digEt grundigt uddannelsesforløb hos Børns Vilkår, hvor du bl.a. bliver uddannet i Børns Vilkårs børnesyn, børns rettigheder, didaktik og faciliteringEt spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at træne og finpudse dine evner til at facilitere undervisningsaktiviteter og være i dialog med børn og ungeEt job, hvor du kan bruge dine faglige og personlige kompetencer til at understøtte trivsel og positive fællesskaber hos børn og ungeLøbende faglig opdatering på undervisningstematikkerneEt godt fagligt fællesskab med andre undervisere og ansatte i Børns VilkårAt være en del af en organisation, som arbejder for at stoppe svigt af børn i DanmarkVi forventer, at duKan afholde mindst 4 workshops/oplæg af 1,5 timers varighed om måneden. I gennemsnit bruges der 3-4 timer på en workshop inklusiv transport. I perioder skal man også kunne afse hele dage til at undervise.Hvor mange timer man får på månedsbasis, vil imidlertid afhænge af efterspørgslen fra grundskolen. Derfor er man ikke garanteret et bestemt antal timer – og det vil givetvis være sådan, at man i nogle perioder vil kunne arbejde mere end 12-16 timer om måneden, i andre mindre og i nogle slet ikke (f.eks. skolernes sommerferie).Kan undervise i dagtimerKan være hos os i minimum 2 år – gerne længereSom underviser orienterer dig løbende inden for relevant faglig videnDeltager på obligatoriske møder, hvor du bliver opkvalificeret i de faglige tematikker, du skal undervise i. Uddannelsesdage og opkvalificeringer (ca. 4 gange årligt) finder sted i Aarhus eller København, hvorfor vi forventer, at du gladeligt tager turen til begge byer. Uddannelsesforløb og ansættelsesforholdVi tilbyder dig et grundigt uddannelsesforløb afholdt af fagkonsulenter med specialiseret viden indenfor blandt andet rettigheder, didaktik, klasseledelse og trivsel.Herefter skal du afsætte tid til at deltage i et webinar onsdag d. 28. juni, gennemgå et e-læringsforløb samt tre dages obligatorisk grunduddannelse, hhv. onsdag d. 23., torsdag d. 24. august og fredag d. 23. august.Grunduddannelsen afholdes hos Børns Vilkår i Aarhus. Udgifter til transport og overnatning forbundet hermed dækkes af Børns Vilkår. Du vil undervejs i din ansættelse få flere opkvalificeringer, der også er obligatoriske at deltage i.Du ansættes som timelønnet underviser med en fast timetakst på 156,73 kr. som studerende/ikke uddannet og 187,58 kr. som færdiguddannet + 12,5 % i feriepenge. Vi har derudover en fast lønramme for forberedelse samt transporttid.AnsøgningAnsættelsessamtaler afholdes i Børns Vilkår Valby mandag d. 12. juni.For yderligere information er du velkommen til at kontakte Johanne Sidelmann Tvergaard, uddannelseskonsulent, på jotv@bornsvilkar.dk.Vi ser mangfoldighed som en styrke og forskellige baggrunde som en vigtig ressource i vores arbejde, og vi opfordrer alle, der kan se sig selv i stillingen, til at søge. Vi forventer, at der fremadrettet vil være endnu mere mangfoldighed blandt de børn og unge, der henvender sig til BørneTelefonen, og vi ønsker, at vores medarbejdere afspejler den udvikling.Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 12.00Kontaktperson: Johanne Sidelmann TvergaardLokation: Midtsjælland og FynAnsøgningsfrist: 01 June 2023Placering: Trekronergade 26, 2500, Valby, Denmark

Read more…