Tilkaldevikarer til Bofællesskabet Solkrogens eget vikarkorps – Jammerbugt Kommune – Egtved

Er du studerende og vil du gerne have din teoretiske viden omsat til kvalificeret praksis eller har du en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse og ønsker erfaring fra vores område?Vil du bringe dig selv i spil med alle dine faglige og personlige evner og talenter eller vil du tilføje et nyt fagligt område til dit cv?Så søger Solkrogen i Klim et antal tilkaldevikarer til eget vikarkorps. Du skal ikke afholde dig for at søge såfremt du ikke har en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse, da du kan helt specifik have kompetencer vi kan bruge.Hvem er Solkrogen og hvad tilbyder vi?Her er muligheden for at få et meningsfuldt arbejde, på et komplekst område, med fokus på værdiskabelse for fysisk og psykisk sårbare borgere.Solkrogen er et botilbud inden for det specialiserede Handicap- og Socialområde med plads til 11 beboere. Målgruppen er voksne borgere med betydelige nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne og med komplekse sociale problemstillinger, hvor borgeren på grund af en problemskabende adfærd ikke kan profitere af eller rummes i de almindelig tilbud. Ved en problemskabende adfærd forstås i denne sammenhæng en adfærd, der kan være udad reagerende, selvskadende eller selvstimulerendeHvem søger vi?Vi søger et antal vikarer til vores interne vikarkorps. Du skal helst have relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller erfaring inden for område. Vikarkorpset bruges både ved sygdom og ferie.Det er en vigtig kompetence at være forudseende og at kunne samarbejde med forskellige samarbejdspartnere for at løse opgaverne med høj faglig kvalitet og professionalisme. Vi søger vikarer som vil arbejde loyalt ud fra vedtagne beslutninger, vilkår og rammer, men som også har flair for pragmatik og øje for fleksible løsninger.Vi søger vikarer, som trives i kontinuerlig udvikling og forandring, og som kan rumme en grad af uforudsigelighed i det daglige arbejde. Du skal have fokus på, at der arbejdes med et rehabiliterende sigte imod så stor selvstændiggørelse som muligt. Skriftlighed og dokumentation er en væsentlig del af opgaven.Vi tilbyderFørst og fremmest tilbyder vi et introforløb hvor du klædes på til opgaven. Vi tilbyder desuden vikartimer på en dynamisk og udviklende arbejdsplads, hvor fokus på kerneopgaven, tværfagligt samarbejde, internt som eksternt, fleksibilitet og professionalisme tegner vores tilgang til arbejdet. Vi arbejder konkret med Jammerbugt Kommunes værdigrundlag, som afsæt for den kultur vi ønsker at fremme og specifikt med de mål og strategier som løbende udmeldes.Vil du vide mereØnsker du nærmere oplysninger om stillingerne, opfordres du til at kontakte tilbudsleder Morten Iversen på telefon 41 91 37 31.Løn- og ansættelsesforholdVi holder løbende samtaler. Du skal kunne tage vagter dag, aften og i weekender.Der vil også være mulighed for at du kan tilbydes nattevagter.Stillingen er omfattet af lokal løn.Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og de faglige organisationer.Der indhentes straffeattest og eventuelt reference inden endelig ansættelse.Tiltrædelse: Hurtigst muligtArbejdssted: Solkrogen KlimAnsættelsesforhold: Deltid

Read more…