Tilkaldevikarer og faste weekend afløsere til Demensplejecenter Skovvang – Allerød Kommune – København

Har du lyst til at blive tilkaldevikarer eller faste weekend afløsere og styrke din erfaring med ældreplejen på et nyt og lækkert demensplejecenter?Vi søger timmelønnede tilkaldevikarer og faste weekend afløsere til weekendvagter og ved ferieafholdelse.Hvem er vi?Demensplejecenter Skovvang er et plejecenter for borgere med en demenssygdom og er ét af Allerød Kommunes i alt fem plejecentre. Vi er et nyt, lyst og lækkert plejecenter og danner rammen for 40 plejeboliger fordelt på 4 afdelinger.På Demensplejecenter Skovvang er vi en tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, aktivitetsmedarbejdere, ergoterapeut, pædagoger samt elever og studerende. Vi brænder for vores arbejde, hvor vi har fokus på, at det vi gør, skal skabe værdi for vores beboere. Vi værdsætter et godt samarbejde med hinanden, vores beboere og deres pårørende.Hvad søger vi?Timmelønnede tilkaldevikarerFaste weekend afløsereHvad forventer vi?At du har lidt erfaring fra ældresektoren og/eller arbejdet med den ældre borger.At du naturligt ser dig selv indgå i helhedsplejen.At du måske er sygeplejestuderende, SOSU-elev, pædagogstuderende eller bare har lyst til at arbejde med den ældre borger.At du er empatisk og omsorgsfuld.At du vil være en del af et team og trives med selvstændigt arbejde.At du er bevidst om egne evner og kan sige til og fra.At du bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø ved dialog, åbenhed, respekt og troværdighed.Hvad kan vi tilbyde?Individuel introduktion som vil forløbe over ca. 14 dage.En arbejdsplads med en hyggelig tone og masser af godt humør.Fagligt stærke og omsorgsfulde kolleger samt nærværende ledelse.Du kan få faste weekender eller efter eget ønske.Allerød Kommune er en arbejdsplads med en høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave – at skabe værdi for borgerne. Du kan læse Allerød Kommunes leder- og medarbejdergrundlag

Read more…