TEKNIKER TIL KONTROLCENTER VED TEKNISK AFDELING PÅ AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, REGION MIDTJYLLAND – Region Midtjylland – Aarhus

Teknisk Afdeling søger en tekniker til et fagligt spændende og udfordrende job i Aarhus Universitetshospitals Kontrolcenter.BemærkDer er tale om person til vagtdækning i skiftehold alle ugens dage 24/7/365.Kontrolcenteret overvåger og monitorerer de tekniske systemer og forsyninger på Aarhus Universitetshospitals 560.000 m2 store bygningsmasse, samt bistår med hurtig indsats og afhjælpning af akut opståede tekniske problemer i aften- og nattetimer.Kontrolcentreret har også ansvar for aktivering ved ankomst og afgang af redningshelikoptere.I beredskabssituationer f.eks. brand eller ved svigt i vitale forsyninger, såsom el, vand, varme, køl og medicinske gasser er Kontrolcenterets funktion helt afgørende for koordinering af indsats, retableringsaktiviteter og statusrapporteringer til beredskabsleder.Som tekniker skal man indgå i et team, der bemander kontrolcenteret på alle tider af døgnet – alle årets dage. Kontrolcenterets opgave er at overvåge den samlede bygningsmasse og den tilhørende teknik samt håndtere alarmer fra sikringssystemer, BMS systemer, videoovervågning mm.Kontrolcenterets bemanding skal også være udførende i forhold til teknisk problemløsning på hospitalet. Dette løses ved, at kontrolcenteret bemandes med to teknikere, hvoraf den ene person bemander kontrolcenteret, og den anden er udførende ift. tekniske opgaver. De to personer skiftes til at udføre de to funktioner under vagten.Vi forventer, at duer teknisk eller håndværksmæssig uddannetkan holde mange bolde i luften og bevare overblikket i pressede situationerbehersker IT på rutineret niveauhar interesse i eller erfaring med større BMS-systemerer serviceorienteret og har gode samarbejdsevner ift. kolleger og brugere fra hospitalets afdelingerbesidder initiativ og overbliker indstillet på at arbejde i et team, der skal dække alle døgnets timer hele året.Vi kan tilbydeen spændende og udfordrende arbejdsplads, som lægger vægt på uddelegering af ansvardaglig kontakt med mange faggrupper på hele hospitaleten alsidig og spændende hverdag i en afdeling med konstant udvikling og med stigende krav til kvalitetssikring og dokumentationat være “first level support” på tekniske systemer og anlægat arbejde i en teknisk gruppe med flere “forskellige” tekniske fagattraktiv pensionsordning.Der skal kunne fremvises en tilfredsstillende straffeattest.Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ugentlig arbejdstid er 37 timer.Yderligere oplysninger fås mandag til torsdag 8:00 – 14:30 og fredag 8:00 – 14:00 ved henvendelse til sektionsleder Bjørn Junge på tlf. 2388 2322 eller teknisk souschef Ole Bjerregaard Jacobsen tlf. 5152 3476Ansøgningsfrist: 8. oktober 2023Ansættelsessamtaler: Medio oktober 2023Tiltrædelse: 1. december 2023 eller efter aftale.Hovedtjenestested: Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus NTeknisk Afdeling er en del af Aarhus Universitetshospital under Region Midtjylland – se vores hjemmeside

Read more…