Teamleder med myndighedsopgaver – natur og vandløb, Aalborg Kommune – Aalborg Kommune – Aalborg

Vi søger en kollega til at varetage rollen som teamleder indenfor natur og vandløb samt til at indgå i arbejdet med administration af vandløbsloven. Der er tale om en fast stilling.Aalborg Kommune Aalborg Kommune er Danmarks tredje-største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger. I By og Land arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune, samtidig med at vi arbejder for at natur og biodiversitet er en integreret del af denne udvikling.Byer & Natur I Byer & Natur har vi bl.a. ansvaret for kommunens skov- og naturområder, vandløb, fredede områder, parker, idrætsanlæg, kolonihaver og kommunale kirkegårde. Vi varetager både myndighedsfunktionen og driften indenfor områderne. Vi er ambitiøse på natur- og vandløbsområdet og arbejder bl.a. med flere store naturgenopretningsprojekter, vådområdeprojekter m.m.Entreprenørenheden, der er Aalborg Kommunes udførende enhed, hører også under Byer & Natur. Entreprenørenheden løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, vandløb, parker og grønne områder.Om stillingenStillingen er placeret i Team Myndighed, Natur og Vandløb, som p.t. består af 16 personer. Teamet arbejder med myndighedsopgaver indenfor bl.a. vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, dambrugsbekendtgørelsen og kystbeskyttelsesloven.Du vil blive teamleder for teamet, hvilket indebærer, at du har ansvaret for den faglige ledelse af teamet med kvalitetssikring af processer og produkter, arbejdsdeling, prioritering og koordinering, udvikling af opgaveløsningen, sikring af tværgående samarbejde i organisationen mm. Vandløbsområdet og naturområdet blev organiseret i samme forvaltning ved årsskiftet 2021-2022, så du skal også evne at indgå i arbejdet med at sammenkoble og integrere de to myndighedsområder.Vi søger en profil med et bredt kendskab til natur- og vandområdet, kendskab til administrationspraksis, interesse for paragrafferne, og hvordan lovgivningen kommer i spil indenfor bl.a. naturbeskyttelse, kystbeskyttelse, vandløbsregulativer eller regulering af vandløb.Dine hovedopgaver er:Varetage rollen som teamleder, hvor du har den faglige ledelse af teamet med overblik over opgaver, opfølgning på opgaveløsningen og sikre afholdelse af teammøder har det faglige ansvar for en ensartet myndighedsbehandling understøtter koordinering og samarbejde med andre teams og afdelinger giver teamet den faglige sparring løbende dialog med afdelingslederen om opgaveløsningen og udvikling af området Myndighedsbehandling efter vandløbsloven og kystbeskyttelsesloven Kontakt til lodsejere, entreprenører og rådgivere ved henvendelser om vandløb og kystbeskyttelse og i forbindelse med konkrete sager Vi forventer, at du har flere af følgende kvalifikationer: Relevant akademisk uddannelse med en stærk naturfaglig profil, som f.eks. ingeniør, landinspektør, geolog eller biolog. Bredt og solidt kendskab til natur- og vandmiljøområdet – særligt lovgivningen Erfaring fra nuværende/tidligere ansættelse i en offentlig forvaltning Erfaring med myndighedsopgaver og sagsbehandling efter vandløbslovgivningen og/eller kystbeskyttelsesloven Erfaring med og lyst til kontakt og dialog med rådgivere, lodsejere og interessenter. Interesse for eller erfaring med faglig ledelse Eventuel erfaring eller kendskab til hydrauliske beregninger/modellering m.v. Der vil desuden blive lagt vægt på dine evner for skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling på dansk, og at du kan arbejde såvel selvstændigt som i team. Du skal kunne håndtere og bevare overblikket i opgaveløsning med mange aktører, hvor du skal kunne prioritere, og du skal kunne indgå i en god dialog med vores borgere. Du skal samtidig være fleksibel og udadvendt samt have et positivt og professionelt forhold til dit arbejde.Vi tilbyder: et selvstændigt job med ansvar i et dynamisk og uhøjtideligt miljø en organisation med en bred faglighed et godt arbejdsklima med mange spændende projekter gode muligheder for personlig og faglig udvikling, hvor vi gør en forskel for kommunens grønne profil Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen. Tiltrædelse 1. november 2022.Læs mere om By og Land

Read more…