Teamleder – Distrikt Heden – Distrikt Heden – null

Er du holdspiller, kan du motivere – og er du handlekraftig på både den korte og lange bane – er du måske vores nye teamlederOm jobbetSom teamleder for distrikt Heden kommer du til at indgå i et ledelsesteam sammen med en distriktsleder og en anden teamleder. Sammen leder vi cirka 100 dygtige medarbejdere, der fagligt fordeler sig på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere.Vi vægter holdspillet og samarbejdet i vores ledelsesteam højt. Sammen sætter vi den fælles ramme og retning for hele Heden.I ledelsesteamet arbejder vi aktivt hver dag med at have fokus på at styrke relationerne mellem vores to indmødesteder Karup og Stoholm, og samtidig have fokus på det gode arbejdsmiljø, trivsel, og udvikling af den gode attraktive arbejdsplads.Som teamleder skal du være med til at udvikle en moderne hjemmepleje, hvor velfærdsteknologi, agile løsninger og ressourcebevidsthed går hånd i hånd.Det kalder på nærværende og synlig ledelse for medarbejderne Som teamleder skal du kunne understøtte medarbejderne i at træffe selvstændige og meningsfulde beslutninger ind i kerneopgaven.Vores kerneopgave er ”at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”. Vi har stort fokus på at sætte det rigtige hold om borgeren, samt udvikle faglige kompetencer i forhold til opgaveløsningen.Du skal være medvirkende til at skabe den lærende organisation, hvor vi dagligt undersøger og lærer af Best Practice.Som teamleder kommer du til at stå for den daglige ledelse og drift ind i teamet. Du får medansvar for den faglige, administrative og økonomiske opgaveløsning i distriktet.Om digVi ønsker en teamleder som.har erfaring med ledelsehar kendskab til service og sundhedslov, overenskomst, arbejdstidsregler samt arbejdsmiljølovenhar en stærk ledelsesidentitet og er handlekraftig – vi skal mærke, at du vil deter en holdspiller, der aktivt bidrager til vores ledelsesteam, som vi mødes i flere gange om ugentør, tage beslutninger og handler på opgaverne, så du ikke bliver en flaskehals – men samtidig koordinerer med dine nærmeste lederkollegaerkan bevare overblikket i en travl og omskiftelig hverdag.ønsker dialog og er mangfoldig i dit menneskesynkan kommunikere klart og tydeligthar en sund humoristisk sans, godt humør, arbejdsglæde og engagementhvis du ikke har en lederuddannelse, skal du have lyst til at påbegynde en inden for 1-2 år

Read more…