Team-koordinator til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens – Region Midtjylland – Horsens

Medicinsk afdeling søger en teamkoordinator til de medicinske klinikker, som består af 23 lægesekretærer. Stillingen er fast og som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Den ønskes besat pr. 1. oktober eller snarest derefter.Som teamkoordinator får du en vigtig rolle i et team, hvor alle er vant til at tage ansvar for både drifts- og udviklingsopgaver, og du kommer derfor til at fungere som bindeleddet mellem ledelsen og klinikkerne i forhold til faglige spørgsmål. Personaleledelsen af teamene varetages af den ledende lægesekretær. Din rolle som teamkoordinator vil blandt andet være at: Tilrettelægge den daglige drift af teamene i relation til produktionen Understøtte kollegaer i forhold til den faglige planlægning og prioritering af opgaver Sikre hensigtsmæssige arbejdsgange Ferieplanlægning Sikre et optimalt arbejdsmiljø Modtagelse af sygemeldinger Have fokus på faglig udvikling Tage medansvar og bidrage med gode ideer til forbedringer Dine kompetencer Ansvarlig for at eget faglige vidensniveau er opdateret Ansvarlig for egen faglige og personlige udvikling Medansvarlig for godt tværfagligt samarbejde og arbejdsmiljø Vi ønsker en kollega, som har lyst, evne og vilje til at tilrettelægge den daglige drift i teamet, herunder et fagligt ansvar og samtidig besidde evne til at engagere medarbejderne i teamet.Om osI Medicinsk Afdeling er vi 43 sekretærer, som arbejder i teams fordelt i Medicinsk Klinik, Hjerteklinik og sengeafsnit. Vi undersøger, udreder og behandler akutte og ambulante patienter inden for specialerne, endokrinologi, diabetes, allergi- og lungesygdomme, gastroenterologi, reumatologi, almen medicin og hjertesygdomme.Vil du vide mereer du meget velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Sussi Merethe Madsen på tlf.: 7842 6655 eller på mail: . Du er velkommen til at rekvirere funktionsbeskrivelse på stillingen.Du kan også læse mere om Medicinsk Afdeling på: https://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/Stillingen er omfattet af NyLøn.Stillingen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Ansøgning sendes elektronisk via dette stillingsopslag.Vi glæder os til at høre fra dig.Ansøgningsfrist: 25. september 2022Samtalerne finder sted i uge: 39Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…