Sygeplejersker til nyt tværgående team på Botilbuddet Boserupvej i Roskilde – Københavns Kommune – Copenhagen

GenopslagKære sygeplejerske, skal du være med til at præge udviklingen af socialpsykiatrien?Og kunne du tænke dig en stabil hverdag med kendt arbejdsplan planlagt udfra hvordan privatlivet/famililivet er skruet sammen, selvfølgelig fyldt med en masse uforudsigelighed, der til tider kalder på kreativitet i opgaveløsningen?Vil du sammen med ca. fem andre sygeplejersker være med til at opstarte et nyt team af sygeplejersker på tværs af tre botilbud, der ligger på samme matrikel, og skabe lighed i sundhed for borgerne på Botilbuddet Boserupvej i Roskilde? Så led ikke længere – det er det dig, vi ønsker at høre fra! Borgerne søger dig, der ønsker at kombinere det daglige samarbejde med dem omkring deres ønsker, håb og drømme samt støtte dem på deres vej mod et mere selvstændigt liv og samtidigt fokusere på forebyggelse, sundhed og trivsel på tværs af de tre tilbud i en projektorganisering. Kollegaerne søger dig, der brænder for at understøtte den sygeplejefaglige udvikling både på kort og lang sigt, dig der bidrager både med faglig sparring i hverdagen og samarbejdet omkring den enkelte beboer i komplekse forløb og i teamsammenhæng. Ledelsen ønsker at styrke tværfagligheden på Botilbuddet og samtidigt sikre, at de rette kompetencer til at møde borgernes behov til alle tider er til stede. Det er derfor væsentligt, at vi tænker ud af boksen og prøver kræfter af med nye organiseringer i ønsket om at tiltrække og fastholde kompetente og engagerede medarbejdere, herunder dig! Vi har derfor udarbejdet en særlig stillings- og funktionsbeskrivelse, som vi forventer, at du kan se dig selv i. Den kan du rekvirere hos tilbudsleder Line Ingemann Andersen på 2139 1679. Vi forventer, at du er uddannet sygeplejerske, gerne med erfaring som klinisk vejleder har erfaring fra socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien eller bred somatisk erfaring og ønsker at lære psykiatrien bedre at kende er en udpræget teamplayer ønsker at præge udviklingen af det tværgående sygeplejeteam er fortrolig med at arbejde rehabiliterende og inddrage borgerne i deres egen udvikling bringer din egen faglighed i spil i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde udviser engagement og kreativitet i løsningen af kerneopgaven trives i en foranderlig hverdag, hvor ikke to dage er ens ønsker at bidrage konstruktivt i den fortsatte udvikling af Botilbuddet Boserupvej finder samarbejdet med borgerne, deres netværk og det tværfaglige team interessant og udfordrende kan arbejde selvstændigt samt bidrage til fællesskabet Vi tilbyder dig muligheden for at præge og udforme indholdet i stillingen en hverdag, der rummer mange forskellige opgaver kollegaer, der glæder sig til at møde dig fleksibel arbejdstid med weekendarbejde hver tredje weekend, tilpasset privatlivet grundig introduktion og mentorordning med kollegaer og leder supervision og faglig sparring uddannelse i recovery og rehabilitering mulighed for klinisk vejlederuddannelse et tæt samarbejde med både ledelse og kollegaer en røgfri arbejdsplads Derudover er Botilbuddet Boserupvej uddannelsessted for elever og studerende. Som en del af en større omstilling i socialpsykiatrien har Socialforvaltningen i Københavns Kommune udfærdiget et fælles fagligt fundament, der skal kvalitetsudvikle indsatsen sammen med brugerne af socialpsykiatrien. Ca. 1.000 medarbejdere har over de sidste par år været i gang med uddannelsen, som begyndte april 2018. AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn. Som led i ansættelsesprocessen indhenter vi offentligt straffeattest. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt – tidligst fra den 1. september 2022.

Read more…