Sygeplejersker der gerne vil gøre en forskel i psykiatrien SE her: – Region Midtjylland – Aarhus

Efter en opnormering er der tale om faste stillinger på psykiatrisk Sengeafsnit S9 med tiltrædelse01.11.23 eller efter aftale . Hvorfor skal du søge en stilling på Sengeafsnit 9?– Michael, ergoterapeut, souschef ” Hvem er vi – Sengeafsnit 9?Sengeafsnit 9 er et skærmet psykiatrisk sengeafsnit på AUH Skejby med plads til 24 patienter. Vi har en intensiv seng i afsnittet.Vores speciale er patienter med bipolar og, unipolar diagnose. S9 er subspecialiceret indenfor udredning, disgnosticering og behandling af patienter med PTSD.Vi yder en kvalificeret sygepleje, hvor vi samarbejder tæt med patienten og de pårørende med udgangspunkt i faglighed – Vi arbejder målrettet med at udvikle et behandlingsmiljø uden tvang. Dette handler først og fremmest om, at vi har patienterne i centrum af behandlingen. Hvem er du – nyuddannet eller erfaren?Du er sygeplejerske med stort ”S”. Dine vigtigste kvalifikationer er engagement og læringslyst indenfor vores speciale. Om du er nyuddannet eller mere erfaren er ikke altafgørende for os – så har du lyst til at gøre en forskel – så skynd dig at sende en ansøgning. Hvad indebærer det at være nyansat på Sengeafsnit 9?Du tilbydes et individuelt tilpasset introduktionsprogram / onboarding program. Vi kan tilbyde:Dine daglige arbejdsopgaver består i at være kontaktperson for en eller flere patienter indlagt på afsnittet.Du kommer til at samarbejde i et tværfagligt team, hvor respekt for hinandens faglig viden og overvejelser er altafgørende.Du vil blive tilknyttet vores oplæringsansvarlige. Du vil få faglig supervision hver uge. Desuden sygeplejefaglig vejledning 1 x i måneden hvis du er ny i psykiatrien.Vi er personalemæssigt en god blanding hvad angår uddannelse, køn, alder og erfaring og vi byder ind med de kompetencer og interesser, vi hver især har. Vi tilbyder et godt kollegialt sammenhold og sociale arrangementer.Du vil få stor mulighed for faglig videreudvikling ift. en fremadrettet karriere i psykiatrien. Du kan f.eks. blive tilbudt kurser i kognitiv adfærdsterapi, NADA akupunktur o.l.Er du specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske eller har anden relevant efteruddannelse er der rig mulighed for, at du kan byde ind med disse kompetencer i udviklingen på afsnittet, det vil vi sammen med dig undersøge ud fra muligheder og interesser.Der er mulighed for at være nøgleperson for et specielt område(UTH;børn eller andet)Ansættelsesvilkår og lønStillingen er på 37 timer/uge med blandede vagter – herunder som udgangspunkt arbejde 5 weekender ud af 12. Du har stor mulighed for at få indflydelse på din egen arbejdsplan – f.eks. kan du ønske fortrinsvis kun at arbejde i 2 typer af vagter hvis enten aftenvagter eller nattevagter ikke tiltaler dig.Løn – og ansættelsesvilkår sker desuden efter gældende overenskomst.Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Read more…