Sygeplejerske, vi søger dig til Hjerteklapenheden på Rigshospitalet – Rigshospitalet – Blegdamsvej – Hellerup

Har du lyst til at arbejde i et dynamisk og fagligt udviklende speciale, hvor der ydes sygepleje til patienter i forbindelse med både åben hjertekirurgi og specialiseret kardiologisk hjerteklapbehandling? Så er vi teamet, som er klar til at tage imod digI Hjerteklapenheden er vi 45 engagerede sygeplejersker med varierende erfaringsniveau, som alle bidrager til et positivt og anerkendende arbejdsmiljø. Så er du sygeplejerske og har du lyst til at tilegne dig spidskompetencer indenfor både åben hjertekirurgi og specialiseret kardiologisk hjerteklapbehandling, så er det dig vi søger. Vores patienter kan have korte forløb på blot 2 dage og længerevarende forløb afhængig af grundsygdom og behandlingstilbud. De sygeplejefaglige opgaver består af både grundlæggende og specialiseret sygepleje samt kommunikative opgaver med patientinddragelse og omsorg for patienter og pårørende. Vi søger nye kollegaer pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale til faste stillinger på 37 timer om ugen i blandede vagter. Vi søger sygeplejersker med kompetencer, motivation og lyst til at arbejde med patienter med hjerteklapsygdom, og som sammen med det øvrige personale er med til at sikre centerets vision om en førende Hjerteklapenhed med høj sygeplejefaglig kvalitet, udviklings – og forskningsaktivitet. Hvordan er det at være ansat i hjerteklapenheden? ” Som nyuddannet sygeplejerske var det vigtigt for mig at få en god start. Derfor var jeg glad for at starte i Hjerteklapenheden, hvor der netop er fokus på dette. Inden start fik jeg et oplæringsprogram og en plan over faste makkere, som jeg skulle følges med i 5 uger, og hvor jeg ikke indgik i normeringen. Det gjorde, at jeg fra starten af følte mig tryg i min nye rolle som sygeplejerske. Jeg står aldrig alene, der er altid mulighed for faglig sparring eller en hjælpende hånd. Det er fedt at være en del af et kollegialt fællesskab”. Naomi ”Jeg har været ansat i Hjerteklapenheden i 3 år. Mulighederne for at udvikle mig som sygeplejerske har fra starten været tilstede, da her er et godt læringsmiljø, hvor der er fokus på både det personlige og professionelle. Der er taget udgangspunkt i mine interesseområder, som er vejledning, undervisning og ledelse. I dag er jeg klinisk vejleder for de studerende og varetager opgaven som ansvarshavende”. Nanna Om os Vi har 30 døgnsenge, en opvågningsfunktion, flere specialistfunktioner, ansvarsområder og 2 sygeplejeambulatorier. Vi ønsker at levere sammenhængende patientforløb med høj faglig kvalitet. Vi er omhyggelige med at finde de bedste muligheder i samarbejdet med hver enkelt patient. Vi motiveres af at lykkes med komplekse patientforløb og finder styrke i at have et tæt samarbejde og sparring med vores kollegaer, kliniske sygeplejespecialister, fysioterapeuter og lægelige samarbejdspartnere. Vi arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, og hvor ærlighed, åbenhed og medindflydelse er nøgleord. Har du lyst til at Arbejde i et engageret sygeplejeteam, hvor alle har et ansvar, men også mulighed for indflydelse på den videre udvikling af sygeplejen Øge din faglige viden og yde kvalificeret sygepleje med udgangspunkt i det enkelte menneske Være med til, at vi fortsat udvikler sygeplejen ved aktivt at deltage i daglige, faglige fora og planlagte undervisningstilbud Fokusere på den grundlæggende sygepleje som et væsentligt element i de højt specialiserede behandlingstilbud Arbejde selvstændigt med tildelt patientpleje og indgå i makkerpar mhp. faglig sparring Biddrage til enhedens team-ånd og et anerkendende arbejsmiljø Så kan vi tilbyder dig At du ved ansættelsesstart oplæres enten i det kardiologiske eller kirurgiske speciale med et oplæringsprogram, hvor minimum 5-6 uger er introduktion med en sygeplejerske-makker uden for normering. Efter 10-12 måneders ansættelse oplæres du så i det andet speciale. Fastlagte samtaler ved ansættelsesstart og efter 1, 2 og 3 måneder med det formål at sikre din trivsel samt justere din oplæring og introduktion i samarbejde med dig, så det matcher dine kompetencer, dine behov og dine ønsker At du som nyuddannet vil blive tilbudt kurset ”Godt på vej i sygeplejen” samt mulighed for supervisionsforløb ved coach indenfor det første års ansættelse At du på sigt vil få mulighed for at komme på Kardiologisk efteruddannelse At undervisning, faglige fora og temadage er en fast del af afdelingen At du på sigt kan varetage et ansvarsområde, arbejde med et projekt eller deltage i Hjertecentrets forskellige udviklings- og uddannelsesforløb At du har indflydelse på din vagtplan, så der tages højde for individuelle behov og ønsker. At arbejde hver 3. weekend Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Read more…