Sygeplejerske til udekørende team i Grindsted – Billund Kommune – Grindsted ude 1 – Sønderborg

Sygeplejerske til udekørende team i Grindsted Storken har travlt, og derfor udvider vi nu vores fantastiske team. Vi ved, der er rift om jer, så i stedet for at forsøge at sælge os selv med en masse tekst, vil vi kort fortælle hvad vi kan tilbyde. For mange af jer handler det om løn, udvikling, medbestemmelse på vagtplanen og spændende opgaver, så det er det, vi vil prioritere. Vi ved, at det er vigtigt med balance mellem arbejdsliv og privatliv, og at det er forskelligt hvad der passer bedst for den enkelte. Derfor er stillingen ikke fastlagt på et bestemt timetal eller vagttype. I stedet finder vi ud af det sammen. Vi har lavet en god forhåndsaftale sammen med DSR. Se mere på hjemmesiden eller ring for mere information Derudover er der mulighed for individuel lønforhandling. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og støtter hinanden samt giver plads til at være den man er. Vi tilbyder et godt introprogram, som kan tilpasses efter dine behov. Rig mulighed for udvikling: ECTS givende uddannelsesforløb, hvor alle sygeplejersker uddannes til akutfunktionen. Demenskurser. Årshjul med undervisning i aktuelle emner. Lige nu har vi også kursusforløb i sår. Mulighed for at søge om at få specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Vi arbejder hen mod mere selvkørende teams. Dine arbejdsopgaver vil være mangfoldige, men her er et par highligths: En bred vifte af sygeplejeopgaver, tovholderfunktion i borgerforløb. Sygepleje til kronikere, stabile, komplekse og terminale borgere. IV – indgift efter den nye samarbejdsaftale med Region Syddanmark. Forebyggelse gennem sygeplejefaglig vurdering, TOBS og triage. Vi forventer: At du har mod og lyst til at yde forskelligartet sygepleje til borgere i eget hjem. At du vil bidrage til et godt og sundt arbejdsmiljø, og kan indgå i et stærkt tværfagligt samarbejde. At du kan arbejde med en rehabiliterende tilgang til borgerne.

Read more…