Sygeplejerske til barselsvikariat i Ambulatorium for småbørn B192, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg – Region Hovedstadens Psykiatri – Hellerup

Ambulatorium for småbørn B192Vi varetager udredning og behandling af børn i alderen 3-8 år, hvor der er mistanke om forskellige børnepsykiatriske forstyrrelser eller udviklingsproblemer, fx forstyrrelser i kontakt og socialt samspil eller vanskeligheder i regulering af opmærksomhed, adfærd og søvn. Vi ser også jævnligt børn med angsttilstande, OCD og Tourettes syndrom. Desuden varetager vi behandlingsopgaver i form af psykoedukation, psykoterapi og medicinsk behandling. Vi har både almene og specialiserede funktioner og arbejder tværfagligt. Vi er psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgiver, fysioterapeut og sekretærer. Dine opgaver Børnepsykiatrisk udredning af børn (herunder observationer i institutioner og skoler og interview af pædagoger/lærere) i et tæt samarbejde med forældrene. Behandling i form af psykoedukation, forældrevejledning samt søvnforløb. Vejledning af studerende og undervisning Vi tilbyder Mulighed for at gå i dybden med din interesse for småbørnsområdet og få en solid faglig indsigt i småbørnspsykiatrien. Et afsnit med engagerede og dygtige kollegaer. Et afsnit med et velfungerende tværfagligt samarbejde og et arbejdsmiljø præget af åbenhed og tillid. Deltagelse i et stort, rigt fagligt miljø. Undervisning og supervision. Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier. Vi forventer Du har autorisation som sygeplejerske Gerne erfaring med udredning og behandling af børn, gerne fra børne- og ungdomspsykiatri. Du har interesse for småbørnsområdet og har interesse for, hvordan udviklingsforstyrrelser og anden psykopatologi fremtræder i denne aldersgruppe. Du har fagligt engagement og gode samarbejdsevner. AnsættelsesforholdBarselvikariatet er fra 1. december 2023 og er på 12 måneder. Du ansættes i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område. Du er under ansættelsen omfattet af den til enhver tid gældende arbejdstidsaftale indgået mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Dansk Sygeplejeråd. Ambulatoriet har pt. åbent mandag til fredag kl. 08.00-16.00. Din arbejdstid vil derfor primært ligge inden for dette tidsrum. Regionen er et døgndækket område, og du vil efter konkret behov kunne blive planlagt med vagter uden for ambulatoriets åbningstider i overensstemmelse med reglerne i den gældende arbejdstidsaftale. I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Center for HR indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når de udarbejder dit ansættelsesbrev. Vil du vide mere?Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lene Rasmussen på eller udviklingschef Henrik Andersen . Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på . Søg stillingenSend din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via link senest den 25. september 2023. Vi forventer at holde samtaler den 12. oktober 2023, om formiddagen. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk CenterBørne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 800 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 13.000 og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside .

Read more…