Sygeplejerske stilling i F-ACT Team, Psykiatrisk Klinik 1, AUH psykiatrien i Skejby. – Region Midtjylland – Aarhus

Vi søger en selvstændig og ansvarsbevidst sygeplejerske med overblik og tværfagligsamarbejde i fokus, som brænder for at arbejde med psykose patienter, i vores F-ACT team 2, som er tilknyttet sengeafsnit S10. Stillingen er en fast stilling på 37 timer fra 1. november 2023.Stillingen indeholder weekendarbejde hver 4. uge. Konkret vil weekendarbejdet bestå i at varetage opgaver omkring Psykiatrisk Rådgivningstelefon, som er en døgndækkende telefonlinje, der modtager opkald fra hele Region Midt. Der vil være oplæring omkring dette. Hvem er vi:Du bliver en del af en klinik bestående at læger, sygeplejesker, psykologer, ergoterapeuter, socialrådgiver, fysioterepeut, recovery-mentorer og sekretærer. Vi arbejder i 4 teams, 3 F-ACT teams (Flexible Assetive Communitive Treatment) og et organisk team.Vi ønsker en sygeplejerske som:Har bred klinisk psykiatrisk erfaring, erfaring med psykiatriske borgere i anden sammenhæng eller har stor lyst til at arbejde med psykiatriske patienterGerne har specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje, ikke et kravSelvstændigt og i samarbejde kan træffe beslutningerHar evne til samarbejde med patient, pårørende og andre samarbejdspartnere, såvel tværfagligt som tværsektorieltHar gode evner til mundtlig og skriftlig formidlingHar gode evner til at strukturere, koordinere og bevare overblikket i en travl hverdagEr indstillet på både at have samtaler på hospitalet, men også i at køre ud til patienterne på bosteder eller i egen bolig, som en del af F-ACT konceptet.Vi kan tilbyde:Arbejde i en klinik, hvor vi har fokus, trivsel og et godt arbejdsmiljø, både fagligt og socialt.Gode uddannelsesmuligheder med vægtning på den faglige kvalitet og kompetenceudvikling i Afdeling for Psykoser.Mentorordning, sammensat ud fra dit behov.Supervision og sygeplejefaglig vejledning.Mulighed for fleksibilitet, fx dage med hjemmearbejde efter endt oplæringEn arbejdsplads i stadig udvikling med rig mulighed for at påvirke og udvikle sygeplejen i et tværfagligt behandlingsmiljø.Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for sygeplejersker, principperne for Ny Løn.Du kan indhente yderligere information om stillingen hos afdelingsleder af Klinik 1, sygeplejerske Jette Nielsen 8174 6525Ansøgningsfrist er den 21. september 2023.Ansættelsessamtaler forventes afviklet den 27. september 2023.

Read more…