Sygeplejerske med funktion som klinisk vejleder til Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital – Region Midtjylland – Struer

HAR DU LYST TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES KLINISK VEJLEDERE TEAMSygeplejerske med funktion som klinisk vejleder søges til en fast stilling hos Led- og Bindevævssygdomme pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.Vi har aktuelt en klinisk vejleder som primært er tilknyttet vores klinik, en på orlov, og mangler dig til start i vores sengeafsnit, så I på sigt bliver et team bestående af tre sygeplejersker med funktion som klinisk vejleder, som klinisk vejleder i afdelingenvil du afhængig af antallet af elever og studerende have en vekslen i mellem kliniske vejlederdage og dage, hvor du er en del af det daglige kliniske arbejde.Se film fra afdelingen .Vi søger en kollegasom har stor interesse for uddannelse og læringgerne med klinisk vejleder- og/eller praktikvejleder uddannelsesom er tålmodig, åben og god til at se andres potentialesom har lyst til at arbejde i et mindre sengeafsnitder er imødekommende og har lyst til at lære fra sigder kan fremstå som en rollemodelsom vil prioritere det kollegiale sammenholdsom har evne til at engagere og inspirere elever og studerende.Vi tilbyder8 uges introduktionsprogram med mentorordningkompetenceudviklingsprogram for nye sygeplejersker i specialetklinisk vejleder uddannelse og deltagelse i temadage og kurserhøj grad af selvtilrettelæggelse i den kliniske vejledergruppeprimært dagvagter i hverdagene samt weekendvagt max hver 4. weekend.et godt arbejdsmiljø såvel mono – som tværfagligt, hvor humor, åbenhed og respekt værdsættes højtvægtning af en anerkendende tilgang til hinandenen afdeling hvor det at arbejde med elever og studerende prioriteres højtkort afstand mellem medarbejdere og ledelse.Hvem er viVi er ca. 28 sygeplejersker, der som udgangspunkt alle arbejder på tværs i både klinikken og sengeafsnittet med fast weekendvagtrul hver 4. uge.Vi kommer hinanden ved som kollegaer, og der er ofte sociale arrangementer, som styrker fællesskabet. Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt, hvor tonen er god, fri og respektfuld og vi hjælpes ad med at gøre hinanden gode til gavn for patienterne.Fakta om afdelingenVi er en højt specialiseret afdeling med landsdelsfunktion, der modtager patienter med reumatologiske sygdomme til udredning, behandling og pleje.Afdelingen består af en klinik, der dagligt ser 120 patienter, og et sengeafsnit med 7 senge.I sengeafsnittet varetager sygeplejersken plejen og stuegang på 2-4 patienter, da patienter med bindevævssygdomme kan have involvering af stort set alle organsystemer, er sygeplejerskeopgaverne meget afvekslende og ofte komplekse. Sygeplejersken koordinerer undersøgelses- og behandlingsforløb samt giver en del intravenøse behandlinger. Patienterne kan have akutte symptomer og problemstillinger som sygeplejersken selvstændigt skal vurdere og handle på.Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.Vi glæder os til at høre fra dig og har du lyst til at besøge os og få en rundvisning, så kontakt Oversygeplejerske Lone Thomasen for dette eller ved andre spørgsmål.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…