Sygeplejerske med ambulant funktion søges til Regionspsykiatrien Horsens – Region Midtjylland – East Jutland

Vil du være en del af teamet, der varetager behandling af patienter, der lider af depression eller bipolar sygdom?Har du lyst til høj grad af selvstændighed samtidig med, at du vil have god faglig støtte fra et tværfagligt team af dygtige kolleger?Har du en baggrund i psykiatrien fra sengeafsnit eller klinik?Tiltales du af arbejdstider i dag tid, med mulighed for flex, og fri i weekender og helligdage?Så er det dig, vi søger!Vi er en klinik, som har travlt, og har nu brug for endnu en kollega, så vi i fællesskab kan opretholde de gode patientforløb.Stillingen som sygeplejerske med ambulant funktion er på 37 timer og kan besættes pr. 1.6.2023Vi søger en sygeplejerske, der har lyst til og mod på at være en del af et velfungerende og tværfagligt team med stort fokus på opgaveløsningen. Stillingen er med reference til funktionsledelsen. Du vil blive organisatorisk placeret i Psykiatrisk Klinik 2, hvor du skal varetage behandlerrollen for patienter, der lider af depression eller bipolar sygdom. Du vil indgå i et team af sygeplejersker, læger, speciallæger, psykologer, specialpsykolog, lægesekretærer og socialrådgiver.Som afdeling lægger vi vægt på:Reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed samt de lokale værdier i Regionspsykiatrien Horsens: troværdighed, imødekommenhed, ordentlighed og fleksibilitetAt hverdagen er kendetegnet ved et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitetAt alle ansatte har en imødekommende og serviceorienteret tilgang til alle opgaver og alle kontakterDine arbejdsopgaver:Gennemføre indledende samtalerVære ansvarlig for patientforløb ud fra gældende standarderEvt. deltage i gruppeforløbPrioritere og planlægge forløb med fokus på den gode afslutning implicit fra startVi forventer, at du:Er sygeplejerske med psykiatrisk erfaringOgså gerne har ambulant erfaringKan arbejde selvstændigtHar evne til at skabe og holde overblikHar erfaring med IT og gerne med elektronisk patientjournal (EPJ)Har kørekortVi kan tilbyde:En god arbejdsplads med kompetente og gode kollegerEn arbejdsplads som gerne vil udvikle sigEt udfordrende og afvekslende jobEn velorganiseret kvalitetsorganisationEn struktureret introduktion med mentorordning det første årGode muligheder for personlig og faglig udviklingTematiseret undervisning i psykiatriske sygdomme og metoder det første år af din ansættelseSupervision hver 4. ugeSS Som person er du:God til at samarbejde og skabe relationerInvolverende og god til at skabe kontakt/være opsøgendeEn god formidler – både mundtligt og skriftligtGodt til at arbejde struktureret, selvstændigt og prioritere egne opgaverGod til at arbejde målrettet og være opgaveorienteretInteresseret i at byde ind med både faglige og personlige kompetencerOm Regionspsykiatrien HorsensI Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelse. Vi er specialeopdelt i klinikkerne, men sengeafsnittene har en bred vifte af alle patientkategorier.Regionspsykiatrien Horsens er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.RPH har ca. 220 medarbejdere og rummer 2 sengeafsnit, afsnit O1 og afsnit O2, samt 3 klinikker henholdsvis Klinik 1, 2 og 3 for psykiatriske lidelser.Klinik 1 består af 4 teams:Team for psykoserTeam for nyopdaget skizofreniTeam for ADHDRetspsykiatrisk teamKlinik 2 består af 5 teams:Team for mani og depressionTeam for personlighedsforstyrrelserTeam for angstlidelserTeam for ældrepsykiatriTeam for psykiatrisk udredningKlinik 3 består af:Psykiatrisk AkutenhedAfsnit O1 er et skærmet afsnit med 23 senge. Afsnit O2 er et lukket, intensivt afsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser. Vi er i skrivende stund i færd med en ombygning med det formål, at vi får et sengeafsnit mere.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og DSR samt mulighed for lokal løndannelse.AttesterVi indhenter almindelig straffeattest i forbindelse med ansættelse.

Read more…