Sygeplejerske introstilling ved Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup – Region Midtjylland – Herning

Er du nyuddannet sygeplejerske og vil gerne lære mere?Så er en introstilling i almen neurologisk afdeling i Gødstrup et godt sted at tage næste skridt.Vi arbejder med mange forskellige aspekter af sygeplejen og lærer gerne fra os. Ud over den vanlige introduktion og oplæring tilbyder vi ansættelse i 2-årig introduktionsstilling, hvor du både lærer afdelingen godt at kende, kommer på besøg hos samarbejdspartnere og får tid til refleksion sammen med andre, som er nye i faget.Vi er sammen om detDu bliver en del af et fagligt netværk, som hjælper hinanden. Vi arbejder i dagligdagen tæt sammen med social- og sundhedsassistenter, læger, fysio- og ergoterapeuter. Her bidrager vi med hver sin monofaglighed til den fælles løsning og lærer undervejs med og af hinanden. Vi har et rigtig godt kollegialt samarbejde med kerneopgaven som fælles omdrejningspunkt. Arbejdsmiljøet giver plads til humor, og vi mødes til et socialt arrangement i ny og næ.Se videoer med præsentation af afdelingen og faggrupper Med dig på holdet drømmer vi om at få en kollega, der har mod på og lyst til at dygtiggøre sig, og som motiveres af at løse plejeopgaven sammen med dygtige kolleger i alle aldre.Hvad er opgaven?Vi har fokus på at tage vare på vores neurologiske patienter i forløb, som spænder fra helt korte, akutte forløb til lidt længerevarende pleje-, behandlings- og rehabiliteringsforløb. Patientgruppen er meget varieret både i forhold til neurologiske diagnoser, alder og funktionsevne. Du vil få gode muligheder for at lære instrumentelle sygeplejeopgaver som:blærescanning og katerisation sondeanlæggelse ilt og sug brug af pumper ved medicingivning opgaver ved lumbalpunktur Du vil også via samarbejde med erfarne kollegaer blive fortrolig med sygepleje ved: dysfagi, afasi og mange andre neurologiske udfald urolige og delirøse patienter døende patienter pårørendekontakt rehabilitering komplekse udskrivelser akutte overflytninger til neurokirurgisk afdeling i Århus krampeanfald Se stillings- og funktionsbeskrivelse her.Vores introduktionsforløb indebærer opstart uden for normeringen og mentorordning over minimum ½ år. Du vil lære både via løbende sidemandsoplæring og planlagte undervisningsforløb. Vi er opmærksomme på, at ikke alle skal lære på samme måde. Vi taler derfor løbende med dig om, hvordan vi sikrer dig både tilpas udfordring og tilpas tryghed til at du kan udvikle dig.Her er mulighed for at blive godt klædt på til at være en dygtig sygeplejerske.Lidt mere om stillingen: 37 timer/uge, dog med mulighed for individuel aftale. Opstart 1. oktober eller efter aftale. Arbejdstiden fordeler sig over hele døgnet (i starten dag/aften) Weekendvagter hver 3. weekend i 8 timers vagter. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Gode muligheder for indflydelse på vagtplanlægningen. Vil du høre nærmere eller besøge afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Jytte Borg Madsen på tlf. 30577286 (fra 4-19/8 kontaktes dog chefsygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen på 25141005).Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.IT-kompetencer på brugerniveau forventes.Vi håber at modtage ansøgning fra dig snarest (og senest 21. august 2022).Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/jobStillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…