Studentermedhjælper til Center for Sundhed og Rehabilitering i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning – Københavns Kommune – København

Har du interesse for sundhedsområdet og kunne du tænke dig at få indblik i, hvordan landets største kommune fungerer? Vi søger en studentermedhjælper, der kan arbejde ca. 12 timer om ugen og som kan hjælpe os med både udviklingsopgaver og administrative opgaver.Om os Center for Sundhed og Rehabilitering har det overordnede ansvar for den strategiske udvikling af sundhedsområdet i Københavns Kommune med fokus på det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med hospitalerne og almen praksis. Vi arbejder med politisk betjening, politikudvikling, strategier og udviklingsopgaver samt driftsunderstøttelse. Vi har et aktivt samarbejde på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og med andre forvaltninger i Københavns Kommune, Regionen, KL, almen praksis, civilsamfundet, patientforeninger og forskningsinstitutioner.Vi tilbyder et job i et engageret miljø med mange og skiftende dagsordener og forskellige arbejdsopgaver. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig sparring, ansvarlighed og respekt.Om jobbet Som studentermedhjælper skal du understøtte de øvrige medarbejdere i centret og indgå i vores team af studentermedhjælpere.Arbejdsopgaverne vil blandt andet være koordinering, planlægning af møder, journalisering, kommunikation (med interne såvel som eksterne) mv. udarbejdelse af dataudtræk og analyser research og evalueringsarbejde udarbejdelse af skriftlige oplæg, referater, notater, informationsmaterialer samt opsamling på workshops mv. varetagelse af praktiske og administrative opgaver herunder tilrettelæggelse af arrangementer og kurser mødeforberedelse, fx mødebookninger, udarbejdelse af slides, mv. ad hoc-opgaver Om dig For at søge skal du være en dygtig og selvstændig studerende, der læser på en relevant samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig videregående uddannelse. Du skal minimum have 1,5 år tilbage af dit studie og gerne være i slutningen af din bachelor.Vi forventer, at du har interesse for sundhedsområdet samt kommunal strategiudvikling og opgavevaretagelse er struktureret, omhyggelig og hjælpsom er både selvstændig og samarbejdsorienteret i din opgaveløsning har en god analytisk kompetence med forståelse for det sundhedsfaglige felt og den politiske vinkel har gode skriftlige kompetencer og lyst til at arbejde med skriftlig formidling gerne har kvalitative eller kvantitative metodiske kompetencer Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen ønskes besat snarest muligt og gerne senest den 1. september 2022. Du vil blive ansat i henhold til studenteroverenskomst. Dine arbejdstimer kan placeres under hensyntagen til dit studie og med fleksibilitet i eksamensperioder.Mere information Du kan læse mere om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på www.kk.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Stine Mieth-Waldorff på 2721 8607.Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV, karakterudskrift og andre relevante dokumenter.Sæg via linket senest mandag den 15. august 2022 Vi holder samtaler onsdag den 17. august og torsdag den 18. august.Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.Lokation: Sundheds- og OmsorgsforvaltningenAnsøgningsfrist: 15 Aug 2022

Read more…