Studentermedarbejder til Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operationer – Forsvarsministeriet – Copenhagen

Har du lyst til at arbejde med spændende danske og internationale sikkerhedspolitiske problemstillinger og tæt på den politiske beslutningsproces? Så kan du søge den ledige stilling som studentermedarbejder i Teamet for Internationale Indsættelser i Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operationer. Om osTeamet for Internationale Indsættelser er ansvarlig for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om internationale indsættelser af kapaciteter fra Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet. Teamet er tillige ansvarlig for internationale stabiliseringsindsatser, kapacitetsopbygning og samtænkning i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden samt for sagsområder relateret til FN og 1325-dagsordenen (Kvinder, Fred og Sikkerhed). Dertil har teamet landeansvaret for lande i Mellemøsten, Asien, Afrika, Latin- og Sydamerika samt Storbritannien og Frankrig. Teamet består af i alt ni medarbejdere inklusiv en kontorchef, militære officerer og civile akademikere. Tempoet i teamet er højt, og arbejdsopgaverne er dynamiske, udfordrende og oftest deadline drevne. Om stillingenSom vores nye kollega får du i samarbejde med engagerede og erfarne kollegaer mulighed for at varetage en bred og varierende vifte af opgaver, og du vil få indgående kendskab til danske og internationale sikkerhedspolitiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Du skal grundlæggende støtte teamets sagsbehandlere med en bred palet af opgaver, herunder: Assistere ved udarbejdelse af materiale til ministermøder. Planlægning og afholdelse af eksterne møder. Bistå med forefaldende opgaver. Desuden skal du varetage en række praktiske opgaver, herunder: Mødeforberedelse og koordination (eksempelvis i forbindelse med møder i Det Udenrigspolitiske Nævn) Udarbejdelse af referater. Øvrige administrative opgaver forbundet med teamets og centerets drift. De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine kompetencer og centerets løbende prioritering af opgaver. Vi tilbyder dig en udfordrende hverdag i et spændende og travlt team, hvor resultater og samarbejde spiller en stor rolle. Vi er desuden engagerede og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og en social dimension. Det er vores ambition, at du skal lære så meget som muligt i vores center, og vi vil derfor være i løbende dialog med dig om dine opgaver og din faglige udvikling. Om digDu har lyst til at arbejde med flere forskelligartede opgaver, interesse for nationale og internationale sikkerhedspolitiske problemstillinger og mod på udfordringer. Vi lægger vægt på, at du har politisk forståelse samt gode analytiske evner. Du besidder gode samarbejdsevner og formår at arbejde selvstændigt samt under pres. Herudover er du god til at formidle budskaber på skrift og tale, og du kan formulere dig kort og præcist både på dansk og engelsk. Endelig er du udadvendt, fleksibel og positiv af natur. Vi forestiller os, at du er studerende på en relevant samfundsvidenskabelig videregående uddannelse. En vis fleksibilitet i forhold til arbejdsdage er endvidere ønskelig. AnsættelsesvilkårDu bliver ansat som student efter OAO-S fællesoverenskomsten, organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) i statens tjeneste. Vores studenterstillinger ligger i gennemsnit på 20 timer om ugen. Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, men vi forventer også, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Din ansættelse som studentermedarbejder er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreanstalt. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Stillingen er placeret i Forsvarsministeriet i København, Holmens Kanal 9. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har yderligere spørgsmål til stillingens indhold kan du henvende dig til chefkonsulent Mariann Brix Jacobsen på tlf. + 45 61 87 14 46.

Read more…