Strategisk fundraiser og projektudvikler – REGION NORDJYLLAND – Aalborg

Er du en engageret strategisk fundraiser og projektudvikler gerne med erfaring fra sundhedsområdet? Vil du være med til at understøtte og udvikle morgendagens sundhedsløsninger i Region Nordjylland? Så har vi måske jobbet til dig.Vi søger en kompetent strategisk fundraiser og projektudvikler, gerne med erfaring fra sundhedsområdet, der vil være med til at understøtte udvikling og implementering af morgendagens løsninger i sundhedsvæsenet. Med reference til Innovationschef og leder af Innovationsklinikken på Aalborg Universitetshospital, skal du understøtte Innovationsklinikkens udvikling af en række nye strategiske satsninger; understøtte den strategiske fundraising og bistå i hjemtagning af midler fra offentlige og private donorer.Innovationsklinikken (tid. Idéklinikken) er en central enhed for innovation i sundhedsvæsnet i Region Nordjylland. Vi understøtter hele innovationsprocessen fra idé til ny sundhedsløsning, hvor vi med afsæt i konkrete behov og sammen med idéhaver udvikler og afprøver nye ideer og produkter så tæt på det rigtige miljø som muligt. Vi har et tæt samarbejde med slutbrugerne, aktører og erhvervsliv gennem hele innovationsprocessen for at sikre relevans, brugbarhed, implementering og skalering. Innovationsklinikken er en enhed under afdelingen Forskning, Uddannelse og Innovation i Forskningens Hus på Aalborg Universitetshospital og servicerer hele det regionale sundhedsvæsen i Nordjylland.Uddybet om opgavenSom strategisk fundraiser og projektudvikler i Innovationsklinikken bliver du en del af et kompetent team på 12 dygtige medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. I samarbejde med Innovationschefen er opdraget at identificere og hjemtage offentlig og privat finansiering til at sikre realiseringen af idéer og forskningsresultater.I samarbejde med kollegaerne vil opgaverne rumme: Identifikation og dialog med offentlige og private donorer for udvikling af en strategisk funding indsats – Deltagelse i udvikling af strategiske satsninger særligt med fokus på at styrke samarbejdet med det private erhvervsliv og investorer Sparring og projektformulering med idéhavere for hjemtagning af offentlig & privat finansiering til test og udvikling Løbende dialog og positionering af Innovationsklinikkens aktiviteter til væsentlige interessenter, innovationsaktører og partnere, herunder aktiv deltagelse i netværksskabende aktiviteter Du får ansvaret for ovenstående opgaver, og skal hertil sikre sammenhæng til den øvrige fundraising til forskningsprojekter, og overdragelse af projektadministration til den administrative / økonomiske back office funktion for gennemførelse.Om digDu har erfaring med fundraising og projektudvikling, gerne indenfor sundhedsområdet, og er vant til at arbejde i et tværfagligt miljø. Du er udstyret med en positiv indstilling, et godt humør og skaber fremdrift og resultater i dine opgaver. Herudover ønsker vi os en kollega, der har: Relevant videregående akademisk uddannelse Dokumenterede resultater fra arbejdet med fundraising og projektudvikling Viden om og metodisk indsigt i arbejdet med at facilitere innovation, projektudvikling og udførelse Erfaring med opbygning af partnerskaber og gerne aftaleindgåelse Stærke kommunikative evner på dansk og engelsk Vi tilbyderSom medarbejder i Innovationsklinikken bliver du en del af et spændende og udviklende team med mange og varierende opgaver i et dynamisk tværfagligt miljø. Du vil blive del af et team med en dygtig og ambitiøs medarbejdergruppe, der ønsker at være i front på udvikling og skalering af morgendagens sundhedsløsninger til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.Innovationsklinikken har siden understøttet den forsker- og medarbejderdrevne innovation på hospitalerne i Region Nordjylland med henblik på at omsætte opfindelser og gode idéer til nye sundhedsløsninger til gavn for patientbehandlingen og det kliniske arbejde. Idéer kan basere sig såvel på hverdagens kliniske udfordringer og behov (brugerdrevet), som på kliniske forskningsresultater (forskningsdrevet). Innovationsklinikken er således også regionens TechTrans enhed, med ansvar for håndtering af regionens opfindelses- og patentportefølje i henhold til forskerpatentloven. Derfor samarbejder enheden tæt med Aalborg Universitet og øvrige TechTransenheder i Danmark.Innovationsklinikken varetager en bred portefølje af sundhedsopfindelser og modtager ca. 50 indberetninger af nye idéer årligt. Idéerne er oftest på et tidligt stadie, og derfor er innovationsprocessen for sundhedsopfindelser en lang modningsproces, hvor idéerne konkretiseres, udvikles, afprøves og dokumenteres for i sidste ende at blive bragt til klinisk anvendelse som nye sundhedsløsninger. Grundet det tidlige stadie er en stor del af Innovationsklinikkens arbejde at hjælpe med hjemtag af eksterne bevillinger til at udvikle og modne ideerne samt etablere samarbejder med relevante aktører.Innovationsklinikken har med sit virke de sidste 14 år opbygget stor erfaring med kommercialisering af sundhedsinnovation, og har herigennem bidraget til at opbygge en kultur, hvor innovation tænkes ind i den kliniske hverdag, og en ramme, hvor medarbejdernes idéer kan realiseres. Således har enheden i dag et stort netværk og er en internationalt anerkendt innovationsenhed indenfor sundhedsområdet med stærkt fokus på at skabe resultater til gavn for patienter, borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Nordjylland. Strategisk udvikling af den kliniknære sundhedsinnovation er forankret i Innovationsklinikken, bl.a. i form af opdyrkning af strategiske internationale samarbejder og deltagelse i relevante EU-projekter og netværk, der har til formål at øge enhedens kapacitet til at løfte kerneopgaven.Læs mere om Innovationsklinikken Læs mere om Forskningens Hus Praktiske informationerFor nærmere oplysninger om jobbet kan du kontakte Innovationschef og leder af Innovationsklinikken Jacob Ravn på . Der er ansøgningsfrist den 31. maj, , og du tiltræder i jobbet eller efter nærmere aftale. Der er tale om en fast stilling på fuld tid.Lønniveauet fastsættes efter aftale med forhandlingsberettiget organisation. Om Region NordjyllandRegion Nordjylland leverer velfærd til omkring . nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15. medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel.

Read more…