Strategisk chef til udvikling af samarbejdet mellem projekter og drift – Banedanmark – Ringsted

Vil du sætte rammen for fremtidens grønne og attraktive jernbane, og er du en stærk leder, der har erfaring med lean og procesoptimering?Som chef for et nyt område i Banedanmark får du mulighed for at styrke og standardisere samarbejdet mellem vores projektorganisation og driften, og bidrage til at vi vælger de rigtige løsninger i vores projekter. Jernbanen er en af de mest bæredygtige måder at transportere sig på, og i disse år er der historisk mange projekter på banen. Det er stort – vil du være med?Bindeled mellem infrastrukturprojekter og driftenDu og dine ca. 70 medarbejdere og mellemledere udgør et nyetableret område i Banedanmarks Infrastrukturdivision, som varetager driftsansvaret for de jernbanetekniske anlæg. Dine opgaver relaterer sig til: Grænsefladen mellem drift og projekterTilsynData og dokumentationSekretariatsfunktioner Du bliver bindeled mellem Banedanmarks infrastrukturprojekter og driften. Du skal sikre, at driftsorganisationen understøtter projekterne bedst muligt, og at kompetencerne i driftsorganisationen bringes i spil i forhold til at skabe de bedst mulige løsninger i Banedanmarks projekter, hvor der er behov for hurtige indsatser og afklaring af mange komplekse – ofte tværorganisatoriske – forhold. Derudover skal du styrke Infrastrukturs leverancer (f.eks. i form af beslutningsgrundlag, notater, kommissorier mv.) ind i Banedanmarks tværorganisatoriske projektfora. Herudover skal du bl.a. sikre, at nye erfaringer bliver brugt til løbende optimeringer.Du har desuden ansvaret for Infrastrukturs samarbejde med Anlægsdivisionen om udvikling og implementering af en fælles model for asset data.Du får endvidere en opgave med at etablere en ny sektion – tilsynssektionen – som skal planlægge, samt sikre kompetencer og ressourcer til tilsynsopgaver i forbindelse med vedligehold af jernbaneinfrastruktur og projekter i relation til dette.Tilsynssektionen skal således udgøre et solidt set-up omkring tilsynshåndværket kombineret med tværgående planlægning.Parallelt med overstående har du ansvaret for en række etablerede driftsopgaver, herunder vedligeholdelse af asset data, samt Infrastrukturdivisionens sekretariatsfunktion.Procesoptimering, tværfagligt samarbejde og solid ledererfaringSom ny områdechef får du ansvar for ca. 70 medarbejdere og ledere, herunder tre sektionschefer i direkte reference.Vi forestiller os, at du har erfaring med procesoptimering og tværfagligt samarbejde, samt solid ledererfaring – herunder gerne erfaring med ledelse af ledere. Det falder dig naturligt at arbejde på et overordnet strategisk niveau, hvor du kan bidrage til udviklingen af Banedanmark som infrastrukturforvalter, samtidig med at du forstår detaljerne i problemstillingerne i dit område. Praktiske erfaringer med styring og levering i strukturer og processer er en fordel.Du er resultatorienteret og stræber hele tiden efter at blive bedre, og du stiller samme krav til dem, du leder. Det er væsentligt, at du trives i en kompleks organisation, hvor der er et miks af medarbejdere med meget forskellige baggrunde, som alle er specialister inden for deres felt.Herudover har du stærke analytiske evner og er i stand til at omsætte idéer til konkrete projekter og føre disse projekter i mål. Du kan bidrage til at udvikle og gennemføre strategien og et styrket tværgående samarbejde i Infrastruktur, på tværs af Banedanmark og med øvrige områdechefkollegaer. Derudover er du i stand til at sikre faglig udvikling, fremdrift, prioritering og opfølgning i forhold til både faste leverancer fra området og de strategiske indsatser.Du har en inddragende og delegerende ledelsesstil, stærke relationelle kompetencer, et godt strategisk overblik og er en engagerende formidler. Du samarbejder gerne med andre omkring opgaverne, samtidig med at du som leder også er vant til at stå på egne ben i lettere modvind.Din nye arbejdspladsDin nye arbejdsplads er Banedanmarks nyetablerede domicil ved Ringsted station, som huser ca. 350 kolleger. Du sidder for bordenden af dit eget ledelsesteam med tre sektionschefer og syv teamledere. Du indgår desuden i Infrastrukturdivisionens chefgruppen sammen med seks andre områdechefer. Du refererer til direktøren for Infrastrukturdivisionen, som du vil få et tæt samarbejde med.Du bliver desuden fast medlem af Banedanmarks to overordnede projektfora, som ugentligt følger op på konkrete udfordringer og milepæle vedrørende Banedanmarks projekter. Her vil du sammen med Infrastrukturdirektøren og Anlægsdirektøren indgå i et tæt samarbejde med områdechefer fra Banedanmarks Anlægsdivision såvel som Infrastrukturdivision.Løn og ansættelsesvilkårAnsættelsen sker som områdechef på åremål i løngruppe 1 efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.Lønnen fastsættes efter forhandling på baggrund af erfaringer og kvalifikationer.Kontakt og ansøgningSend venligst din ansøgning med CV via vores hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 14. august.Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Infrastrukturdirektør Randi Skogstad. Send en sms til +45 41 88 18 81 og du vil blive ringet op.Vi glæder os til at høre fra dig.Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Read more…