Står høj faglighed, spændende udviklingsmuligheder og gode kollegaer højt på ønskelisten? Så søg et job i vores voksente… – Rigshospitalet – Blegdamsvej – Hellerup

På vores afdeling varetager vi intensiv pleje og behandling af patienter med sygdomme i hjerte og lunger. Dette inkluderer , lunge- og hjertetransplantationer, traumer og ECMO behandling. Vores speciale rummer et bredt udsnit af intensive behandlingsteknikker, herunder avanceret respiratorterapi, dialyse, kompleks farmakologisk kredsløbsstøtte og mekanisk cirkulationsstøtte.Som sygeplejerske hos os, skal du med udgangspunkt i den helhedsorienteret sygepleje lære at mestre den instrumentelle, højteknologiske pleje og behandling samtidig med, at du holder fokus på den grundlæggende basale sygepleje. Alt sammen i tæt samarbejde med patienten, dennes pårørende og dine kollegaer. Alt dette hjælper vi dig med. Vi ved nemlig, at der er rigtig meget at lære når du starter hos os, også selvom du kommer med flere års erfaring. Vi tager højde for dine aktuelle kompetencer og klæder dig godt på med et spændende introduktionsprogram, som blandt andet indeholder: Introduktion til Rigshospitalet og Hjertecenteret 8-12 ugers følgevagter med 2 faste makkere 7 dages teoretisk undervisning i intensiv sygepleje, med emner som respiratorbehandling, hæmodynamik, ernæring og meget mere. 6 dages teoretisk, specialespecifik undervisning i emner som hjerteoperationer, EKG, smerter og blødning. Din læring stopper ikke når din introduktionsperiode udløber. Det er vores patienter for komplekse til. Du vil opleve, at du aldrig er alene, for der er altid en kollega, du kan spørge til råds eller få hjælp af. Desuden er der et solidt tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker, perfusionister, fysioterapeuter, portører, SOSU-assistenter og læger hele døgnet. Dette er med til at skabe et trygt arbejdsmiljø og god kultur med plads til os alle. Derfor skal du søge et job hos os: Vi er en afdeling i et spændende speciale med en rigtig høj faglighed. Vi tilbyder løbede simulationstræning, certificering, eftermiddagsundervisning og faglige fokusområder, som koordineres af vores to kliniske sygeplejespecialister. Vi har nogle meget aktive TR’er og AMIR’er, som sammen med ledelsen og resten af personalegruppen er med til at holde fokus på vores allesammens trivsel og arbejdsmiljø. Vi har en fastansat psykolog i afdelingen som tilbyder individuel supervision og supervision i grupper. Vi forstår vigtigheden af, at arbejdsliv og privatliv skal hænge sammen. Derfor vil du opleve, at du har stor indflydelse på din egen vagtplan og dine ønsker i høj grad søges tilgodeset. Hvis du ønsker det, vil du efter ca. 2 års ansættelse få tilbudt Intensiv specialuddannelsen. Hvad ønsker vi os af dig: Du skal være uddannet sygeplejerske med nogle års erfaring, og have interesse for det intensive speciale. Du skal ville det gode kollegaskab og det tværfaglige samarbejde. Vi er intet uden hinanden. Du skal have lyst til at blive ved med at lære nyt og udvikle dig fagligt. Du skal kunne se dig selv i en stilling i blandede vagter med weekend ca. hver 3. weekend i 8 timers vagter. Der er mulighed for nattevagtskontrakt med ekstra løntillæg. Er du interesseret i at høre mere om vores afdeling, introduktion eller uddannelsesmuligheder er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Susan Engelsen på TLF 35456388 Du er også meget velkommen til at komme på et uformelt besøg eller være én dag i plejen sammen med en af vores sygeplejerske. Vil du have et lille indblik i vores hverdag, finder du os på vores Instagramprofil, som hedder @rhthoraxintensiv Du kan også læse en spændende artikel om os i Sygeplejersken på Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd.

Read more…