SSA – til dagvagt på Plejecenter Solhøj – VORDINGBORG KOMMUNE – Vordingborg

Kunne du tænke dig et job, hvor du er med til at give vores borgere en hverdag, hvor spontanitet og hyggeligt samvær skaber rammerne for den gode dag.Plejecenter Solhøj er et lille hyggeligt plejecenter med 28 almene plejeboliger. Vores beboere har bred aldersspredning og mange forskellige udfordringer.Du bliver en del af vores team, som består af en fagligt dygtig sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælpere.Hvordan bliver din hverdagDagvagten starter med fælles møde med overlevering af beskeder vedr. borgere og planlægning af dagen. Herefter går vi i gang med dagens opgaver, som for dig vil bestå af både personlig pleje, praktisk bistand og af sygeplejeopgaver som f.eks. medicindosering, sårpleje, sondeernæring, kateterpleje og lægekontakt.Arbejdsopgaverne løser du med et rehabiliterende sigte, både i forhold til personlig pleje og praktisk bistand.Hos os har vi fokus på individuelle kompetencer og kompetenceudvikling. Ved behov er der mulighed for oplæring af sygeplejersken, så du føler dig klædt på til opgaverne. Det er vigtigt, at du har gode evner til at sortere, prioritere og handle hensigtsmæssigt på opgaver og problemstillinger.Velkommen tilPlejecenter Solhøj er en del af Distrikt Solhøj. Plejecenteret ligger i centrum af Vordingborg kommune kun ca. 10 min. fra motorvejsafkørsel.Vores kerneopgave at sikre, at borgerne får en god pleje og at de oplever at have et værdigt liv.Vi vægter et godt og trygt kollegialt sammenhold højt. Grin, kage og godt humør er en essentiel del af vores hverdag. Det er vigtigt for os at bakke op om hinanden og støtte hinanden både fagligt og socialt.Vi ønsker os en kollega, somEr uddannet social- og sundhedsassistent Har gode evner til at sortere, prioritere og handle hensigtsmæssigt på opgaver og problemstillinger i hverdagen Har en positiv tilgang og fokus på et fagligt og socialt fællesskab Er mødestabil Vi tilbyder dig En stilling i dagvagt med arbejde svarende til hver 3. weekend. Grundig introduktion med mentor tilknyttet Undervisning i forskellige temaer, så der er altid mulighed for udvikling af diverse kompetencer samt faglighed. At blive en del af en gruppe, hvor tværfagligt samarbejde altid er i fokus. Fleksibilitet i forhold til mødetid og timeantal Mulighed for timetal 32-37 t./ugentligt. Stillingen er til besættelse 1. september eller snarest derefter.Kan du nikke genkendende til ovenstående, så tøv ikke et sekund med at få sendt en ansøgning. Du er også velkommen til at ringe og aftale et besøg, så du kan se stedet. Sidste frist for at sende en ansøgning er den 21. august 2022. Har du lyst til at høre mere om stillingen og om os, så ring til distriktsleder Margit Skov eller assisterende distriktsleder Rikke Jensen tlf. 55 36 45 45.

Read more…