Specialpsykolog til udredningsafsnit for unge voksne på Psykiatrisk Center Nordsjælland – Region Hovedstadens Psykiatri – Hellerup

Lad dine specialpsykologkompetencer komme i spil på åbent afsnit 2421 i Hillerød Der er tale om en yderst sjældent udbudt fuldtidsstilling i et velfungerende åbent døgnafsnit med 16 pladser. Vi tilbyder udredning, diagnostisk afklaring og behandling af høj faglig kvalitet til yngre voksne mellem 18 og 35 år med behov for indlæggelse. Det er patienter med første kontakt til psykiatrien eller med tidligere forløb i B&U/voksenpsykiatri overvejende med tilstande inden for det affektive eller skizofrene spektrum. Det tværfaglige team består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut, socialrådgiver og sekretærer. Afsnittet lægger vægt på tidlig intervention i et struktureret miljø, hvor den enkelte patient har et væsentligt medansvar for deltagelse i behandlingsprogrammet, herunder er motiveret for at arbejde med egne problemstillinger i grupper. Vi arbejder tværfagligt inden for en kognitiv miljøterapeutisk referenceramme og vi har tæt samarbejde med centrets Opus-afsnit. Foruden den tværfaglige udredning og behandling har Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN) prioriteret fokus på at sikre fortsat udvikling af en kognitiv adfærdsterapeutisk profil for behandlingen, hvorfor vi ønsker en specialpsykolog med efteruddannelse og særlig interesse indenfor kognitiv adfærdsterapi og implementering. Hvorfor afsnit 2421 og PCN?Vi tilbyder en varieret hverdag, hvor du har forløbsansvar for egne patienter og i tæt samarbejde med afsnittes overlæge, oversygeplejerske og naturligvis afsnittets personale fokuserer på at sikre optimale patientforløb. Vi hjælpes selvfølgelig ad med at skabe bedre behandling under indlæggelse i et tæt samarbejde mellem psykiatrisk akutmodtagelse, øvrige døgnafsnit og FACT-teams på centret. Du bliver en del af et godt både tværfagligt og psykologfagligt arbejdsmiljø med fokus på læring og udvikling. Du sikres supervision af eget arbejde og relevant efteruddannelse. Derudover vil du i begrænset omfang varetage tværgående centeropgaver i form af vejledning, undervisning og supervision. Du referer til chefpsykologen og er tilknyttet den øvrige psykologgruppe på centret bestående af 40 psykologer, heraf for nuværende 12 specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse. Vores forventninger til digDu er uddannet specialpsykolog i psykiatri og har indgående klinisk erfaring, herunder særligt udrednings- og testerfaring. Du har psykoterapeutisk efteruddannelse, gerne inden for den kognitive referenceramme, som naturligt afsæt til at understøtte den kognitive miljøterapi i afsnittet. Du arbejder struktureret med stor selvstændighed og overblik for at sikre kontinuitet i behandlingen. Dit psykologfaglige engagement og omsorgsfuldhed kommer til udtryk i kontakten og kommunikationen til såvel patienter, pårørende og kolleger. Du er vant til at formidle din faglighed i en tværfaglig sammenhæng. Løn og vilkårVi ønsker, at du starter pr. 1. december 2022 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Vil du vide mere?Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du ringe eller skrive til oversygeplejerske Ulla Dremstrup Larsen på 24 63 48 43, ulla.dremstrup.larsen@regionh.dk eller chefpsykolog Lene Seeberg Nielsen på 29 16 91 49, lene.seeberg.nielsen@regionh.dk. Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på “Job i Psykiatrien”. Søg stillingenSend din ansøgning, cv og bevis for specialpsykologuddannelsen via linket på siden senest den 3. november 2022. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 7. november 2022, om eftermiddagen. Om centretPsykiatrisk Center Nordsjælland er beliggende på 3 adresser i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Helsingør med 20 afsnit og specialiserede ambulante enheder.

Read more…