Specialområde Autisme søger socialpædagog til Gødvad Botilbud – Region Midtjylland – Silkeborg

Er du uddannet pædagog og har du lyst til at specialisere dig i autisme og komorbiditet og brænder du for at være med til at skabe trivsel og udvikling for voksne med AFS, så skal du læse med her. Du får nu muligheden for at blive en del af vores hold. Lidt om osGødvad Botilbud er en afdeling under Specialområde Autisme, der er Region Midtjyllands specialiserede autismetilbud til voksne. Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme. Vi arbejder ud fra Specialområde Autismes fælles faglige fundament. Målet hermed er at sikre en metodisk, fagligt begrundet praksis, som altid sætter mennesket i centrum.Tilbuddet i Gødvad er målrettet voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser, hvis liv yderligere kompliceres af komorbide lidelser såsom angst, OCD, selvskade, spiseforstyrrelse, ADHD, bipolar og andet der kræver et specialiseret og et særligt tilrettelagt pædagogisk miljø.Du kan læse meget mere om os her: Gødvad Botilbud har døgndækning og borgerne har brug for tæt støtte og vejledning i hverdagen og livet generelt, så de udvikler de kompetencer, der gør dem i stand til at opnå øget selvstændighed.Kendetegnende for målgruppen er et stort behov for struktur, forudsigelighed og tydelighed. Endvidere har borgerne brug for støtte til at kunne perspektivere deres syn på livet. Vi samarbejder derfor med borgerne om at udvikle og vedligeholde færdigheder, samt skabe hensigtsmæssige strukturer, strategier og adfærd, der øger livskvaliteten og udvikler kompetencer til et selvstændigt liv på den enkeltes præmisser.Dine arbejdsopgaver vil primært omfatte:Tværfagligt samarbejde ifm. opgaveløsning.Kontakt til eksterne samarbejdspartnere. Støtte til ADL-opgaver i borgerens eget hjem.Trivselsfremmende og støttende samtaler med borgere.Pårørendesamarbejde. Tilrettelæggelse af den faglige indsats.Dokumentation i dagligdagen.Medicinhåndtering.Vi tilbyder dig:En spændende arbejdsplads, hvor vi vægter arbejdsmiljø og faglighed højt og hvor du bliver en del af kompetente kolleger, daglig ledere og en afdelingsleder, der altid er i nærheden til at støtte dig.At du bliver en del af et team, der arbejder tværfagligt og specialiseret. Varierende arbejdsopgaver af både sundhedsfaglig og socialfaglig karakter, der alle har til formål at understøtte den enkeltes borgers læring og udvikling ift. mestring af eget liv.Autismepilot uddannelsen.Sparring, faglig vejledning og supervision fra vores konsulentenhed, Autisme Fokus. Om dig:Vi søger en kollega der er udviklingsorienteret, har et godt overblik og formår at bevare roen i pressede situationer.Vi arbejder med indefra perspektivet og du skal derfor have stor lyst og nysgerrighed på borgerens perspektiv og ressourcer. Du er tydelig i din kommunikation og formår at se bag om ord og adfærd.Det falder dig naturligt at samarbejde tværfagligt og i teams, men du også formår at arbejde selvstændigt, følge op på og afslutte opgaver.Du har gode skriftlige kompetencer og erfaring med dokumentation og systematisering.Du er indstillet på at arbejde i en rulleplan bestående af dag-, aften- og weekendvagter. Det er ikke så afgørende om du har et indgående kendskab til autisme. Vi er nysgerrige på dit menneskesyn, at du evner og har lyst til at arbejde med mennesker. Dette i samspil med at du formår at reflektere over praksis.Vi er meget optaget af at tage godt imod nye medarbejdere og skabe nogle trygge rammer for udvikling og læring. Både for medarbejderne og de borgere, vi samarbejder med. Vi ved at det er vigtigt at blive “klædt godt på” som ny medarbejder. Derfor er der et fastlagt introforløb, når du starter på vores afdeling, hvor du ligeledes bliver tilknyttet en mentor den første tid. Vi har fokus på langtidsholdbare medarbejdere, som ønsker et længere arbejdsforløb i et stærkt fagligt miljø og et arbejdsmiljø, hvor vi står sammen som et hold.Er du blevet nysgerrig på hvem vi er, har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at komme på besøg på afdelingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder, Jeanette Frohn Jensen på telefon 2369 0993 eller afdelingsleder Anne-Mette Brondt Christensen på telefon 40244070.Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til din gældende overenskomst og aftaler om Ny Løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme.Stillingen er på 37 timer, men ved andet behov er vi villige til at gå i dialog herom. Ansøgningsfrist d 24 september. Vi forventer at afholde samtaler den 27. og 28. september.

Read more…