Socialpsykiatrien og Handicap i Hvidovre Kommune, søger kollega. – Hvidovre Kommune – Copenhagen

Socialpsykiatrien og Handicap i Hvidovre Kommune, søger kollega. Pædagog eller social- og sundhedsassistent Er det dig som skal være med til at drive og udvikle Socialpsykiatri og Handicap, som er en del af Hvidovre Kommunes Center for Handicap og Psykiatri. Vi varetager opgaver vedrørende borgere med sindslidelse, udviklingshæmmning, autismespektrumforstyrrelser samt borgere med erhvervet hjerneskade.Til organisationen er knyttet ca. 25 medarbejdere, fordelt i forskellige specialiserede teams (§ 82, 85, 99 og 104). Hvidovre Kommune arbejder ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder samt ud fra et rehabiliterende og recoveryorienteret perspektiv.Denne stilling er primært tilknyttet Bostøtten (§85, borger med psykiatriske problemstillinger). En del af arbejdet kan også blive tilknyttet Støtteteamet (§85, borgere med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser og/eller erhvervet hjerneskade).Arbejdet udføres oftest selvstændigt med Støtte-medarbejderen som ansvarlig for indsatsen hos borgerne. Indsatsen er målrettet borgere i aldersgruppen 18–65 år med behov for hjælp, støtte, optræning af personlige og sociale kompetencer i forbindelse med at mestre hverdagslivet i egen bolig.Stillingerne er på 37 timer med tiltrædelse 1. oktober 2022 eller snares derefter. Arbejdstiden vil hovedsageligt være i dagtimerne på hverdage. Der kan på sigt blive tale om aften- og weekendarbejde i mindre omfang.Arbejdsområdet omfatter bl.a.: Social støtteindsats med henblik på at støtte borgeren i at mestre hverdagslivet gennem en recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang Social færdighedstræning, så borgeren styrker sine kompetencer i at træffe selvstændige beslutninger om eget liv, understøtte borgerens håb og drømme om et meningsfuldt liv Støtte/træning i forhold til at varetage praktiske opgaver i forbindelse med at bo i egen bolig f.eks. træning/støtte til rengøring, tøjvask, indkøb, mv. Udarbejdelse af pædagogiske indsatsplaner med delmål i samarbejde med borgeren Deltage i opgaveløsning i samarbejdet med de andre enheder i Socialpsykiatri og Handicap samt eksterne samarbejdspartnere Vi forventer, at: Du har en uddannelse som pædagog eller social- og sundhedsassistent Du respekterer borgernes personlighed og integritet Du evner at håndtere de udfordringer en socialpsykiatrisk indsats giver Du har fokus på kerneopgaven samt en faglig og professionel tilgang til samarbejdet med borgerne og dine kollegaer Du evner at yde en faglige indsats ved hjælp af metoder som f.eks. SMART-mål og FIT Du evner at dokumentere den faglige indsats – vi anvender Cura Du har lyst til at bruge og udvikle brugen af velfærdsteknologi Du evner og ønsker at arbejde selvstændigt, tværfagligt og har gode samarbejdsevner med andre enheder og sektorer Du har relevant erfaring med målgruppen, gerne fra §85 udekørende. Vi tilbyder: Dygtige kollegaer – en arbejdsplads med høj faglighed Stor selvstændighed i opgavevaretagelsen Mulighed for faglig udvikling og indflydelse En organisation med fokus på trivsel og tillidsbaseret ledelse Ekstern supervision og faglig forum God introduktion Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.For yderligere oplysninger se Socialpsykiatrien (hvidovre.dk) eller kontakt Bostøtte-medarbejder Dorte Svendsen tlf. 5158 7603 eller leder af Socialpsykiatri og Handicap Torben Nielsen tlf. 4171 5636.Ansøgningsfrist:14. august 2022Ansættelsessamtaler forventes afholdt:22. august. – (og evt. 2. samtale 24. august mellem kl.13.30 -16.00).Ansøgningsfrist: 14 Aug 2022

Read more…