Socialpædagog med styr på faglighed og samarbejde søges til døgninstitutionen Bakkevej – Hedensted Kommune – East Jutland

Om jobbetPå Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej er vi et stort fællesskab, som er glade for at arbejde sammen. Vi udvikler i fællesskab vores kompetencer. Efteruddannelse, supervision, feedback og sparring er en integreret del af vores hverdag. Vi arbejder alle fælles mod det samme mål – at støtte og udvikle det enkelte barn eller ung frem mod det gode liv.Da en af vores kollegaer har søgt nye udfordringer, søger vi en pædagog til vores døgnafdeling Solværket. Stillingen er på 37 timer, med arbejde hver 3. weekend. Vi søger hurtigst muligt, men venter også gerne på den rette kandidat.Solværket har for nylig fået ændret målgruppen fra børn/ unge i alderen 1-15 år til børn/ unge i alderen 10-18 år. Du vil derfor træde ind i et team, der sammen, er i fuld gang med at udvikle på den pædagogiske praksis i huset, herunder botræning, livsduelighed og andre relevante temaer for denne målgruppe. Målgruppen i Solværket er børn og unge, der har behov for pædagogisk og psykologisk behandling, i forbindelse med, at de har været udsat for omsorgssvigt. Det kan være børn/ unge med tilknytningsforstyrrelser, børn og unge med indad/ eller udadreagerende adfærd, børn og unge der mistrives, og som udviser kontakt, udviklings- og adfærdsvanskeligheder, og som derfor har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling. Herudover kan børnene og de unge være selvskadende eller lide af spiseforstyrrelse. På Bakkevej lægger vi vægt på høj faglighed og har derfor løbende uddannelse, der kvalificerer hele personalegruppen, så vi har et fælles ståsted i vores arbejde med at give børnene/ de unge de bedste betingelser for udvikling og trivsel. På Bakkevej går vi skridtet videre, i forhold til at arbejde omkring barnet, med hele familien i fokus. Dette gør vi gennem vores Familieteam, samtaler, vejledning, opfølgning m.m. Vi er forankret i den narrative tilgang, den neuropædagogiske tilgang, den relationspædagogiske tilgang, den systemiske tilgang og den mentaliserende tilgang.Dine arbejdsopgaver:Kontaktpædagog/ omsorgspersonObservere, udarbejde behandlingsplaner, skriftlige beskrivelser og rapporterPlanlægge, udføre og evaluere pædagogiske forløbDeltage i faglig udvikling og supervisionTæt samarbejde med forældre, samarbejdspartnere og kollegaerSkabe forudsigelighed og struktur for børneneArbejde motiverende og målrettet mod, at børnene/ de unge får etableret fritidsinteresser i det lokal foreningslivPå Bakkevej prioriterer vi, at kunne være sammen med børnene i aktiviteter og derfor er det særligt vigtigt at du kan gå foran, skabe motivation og glæde, og benytte de mange faciliteter, som Bakkevej og lokalmiljøet, stiller til rådighed. Herunder speedbåd, mountainbike, kajakker, sommerhus og en lang række friluftsaktiviteter. Vi ligger godt placeret, tæt på vand og skov, som vi dagligt benytter os af. I ferieperioder, tager vi på endagsture i lokalområdet, kano og campingture, årlig skitur m.m.Din profilVi søger en uddannet pædagog der:har en bred faglig viden inden for det sociale områdekan lytte, reflektere, give konstruktiv kritik og arbejde selvstændigtkan formulere sig tydeligt fagligt såvel i tale som på skrifthar lyst til et, til tider, udfordrende job, der kræver faglighed og samarbejdeder er god til at igangsætte aktiviteter og kan motivere vores børn/ unge til at deltagehar lyst til, og energi på, planlagte daglige aktiviteter med børnene/ de unge og kan være igangsætter på disseer stabil, nærværende, fysisk og psykisk robust, kan skabe tryghed og bevare overblikketevner at skabe betydningsfulde relationer til børn og forældrekan møde børn og forældre med en anerkendende tilgang og kan se bag adfærdenkan arbejde struktureret og skabe forudsigeligheder vedholdende og tydeligskiftende arbejdstider på hhv. dag, aften og sovende nattevagt, samt hver 3. weekend har kørekortDerfor skal du vælge osVi tilbyder:Et meningsfuldt arbejde med skønne børn og ungeEt stærk fagligt miljø med fokus på det vi kan sammenGrundig introduktion og oplæringEn afdelingsleder, der er tæt på i det daglige arbejdeDynamiske kollegaer og ledelse, der samarbejder ud fra Bakkevejs værdier; Håb, Fællesskab og NysgerrighedEt godt arbejdsmiljø, med plads til humor – det må gerne være sjovt at gå på arbejdeEn aktiv, spændende og udfordrende arbejdsdagMulighed for indflydelse på den pædagogiske praksisAt være en del af et kollegialt socialt fællesskab, med bl.a. flere personalearrangementer for hele organisationenLøbende efteruddannelse, hvor vi sikrer fælles teoretisk fundament og faglig udviklingSupervision i teamet 6 gange årligt – mulighed for individuel supervisionPersonalemøde hver 14. dagLøn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.Hvis du vil vide mere

Read more…