Socialfagligt personale til Botilbuddet Boserupvej – Center for Specialiserede Botilbud i Roskilde – Københavns Kommune – Copenhagen

Brænder du for at støtte borgere med komplekse psykiatriske udfordringer?Vi har brug for socialfaglige profiler, som sammen med alle os andre, vil medvirke til at etablere Danmarks næstbedste botilbud for borgere med psykiatriske udfordringer. Vi søger specifikt socialfaglige kollegaer, da samarbejdet med borgere med psykosociale udfordringer kræver en socialfaglig forståelse og tilgang. Vi arbejder tæt sammen om arbejdsopgaverne i tværfaglige teams, som indbefatter andre med socialfaglig baggrund og i meget høj grad med sundhedsfaglige kollegaer. Vi arbejder recoveryorienteret, hvor borger er i centrum og udgangspunktet i al arbejdet her. Vi tror på, at alle kan komme sig og støtten og hjælpen, som gives til borgere, er i høj grad baseret på samtaler og kendskab til borgeren. Borgeren er aktør og ekspert i eget liv. Hjertet er vigtigt! Kontakten og menneskesynet omkring borgeren er essentielt. Alt det ”kedelige”, men vigtige omkring systemer og dokumentation skal vi nok lære dig. Københavns Kommune har et bredt fundament for udvikling, kursusvirksomhed og uddannelser. Vores forventningerDu har en relevant socialfaglig grunduddannelse; pædagog, socialpædagog, ergoterapeut eller andet. Du har gerne med erfaring fra arbejdet med mennesker, der har psykiatriske og/eller misbrugs problematikker. Dette er dog ikke det væsentligste. Det væsentligste er, at du har lyst til at hjælpe og støtte en borgergruppe med de udfordringer, de har. Vi arbejder tæt sammen med mennesker, som har udfordringer, og vi er en vigtig relation, hvorfor vi forventer, at du reflekterer om egen praksis. Dette for at finde den bedste vinkel til at hjælpe borgerne ud fra deres ønsker og behov. Dine værdier skal matche vores, som er ordentlighed og værdighed.

Read more…