Socialfaglige medarbejdere til Autismetilbuddet H.C. Brannersvej – Silkeborg Kommune – Egtved

Vi søger to socialfaglige medarbejdere til 32-37 timers stilling i Social, Psykiatri og Rusmiddel i Autismetilbuddet H. C. Branners Vej, Silkeborg Kommune.Autismetilbuddet H. C. Branners Vej er et §107-tilbud for mennesker med autisme i alderen 18-40 år. Borgerne kan desuden have andre psykiske sårbarheder som f.eks. angst, spiseforstyrrelser og depression.Alle borgere i Autismetilbuddet har en individuel plan, som er udarbejdet i samarbejde med borgeren og dennes sagsbehandler. Vi arbejder ud fra borgernes planer ved at støtte dem til at opnå en så selvstændig tilværelse som muligt.Borgerne modtager bl.a. støtte til ADL-opgaver, følgeskab til diverse møder- og behandlingsaftaler samt social færdighedstræning. Der er fokus på at få meningsfyldte aktiviteter ind i hverdagen for de unge mennesker på botilbuddet og skabt den rette struktur for den enkelte.Vi arbejder i to teams, der har delt arbejdsopgaverne op omkring de 9 beboer, der er på tilbuddet. Selve Autismetilbuddet deler lokation med Psykiatri tilbuddet, hvor der også bliver samarbejdet på tværs. Vi er en personalegruppe med fem socialpædagoger, en enkelt social- og sundhedsassistent. Der er fokus på tværfagligt samarbejde og udviklingen af dette. Vi søger to kollegaer, der kan passe ind i denne sammensætning.Vi søger to kollegaer der kan og har interesse for følgende: Har lyst og erfaring til at arbejde med autisme og andre diagnoser som en del af autismen. Kan sikre borgeren fysisk og mental sundhed – både gennem sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser Trives med at arbejde i en omskiftelig hverdag med forskellige opgaver. Har kendskab eller lyst til at arbejde med KRAP, Let’s Visualize og TEECH Er bevidst i din kommunikation og bevidst om egne signaler Har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang Er nysgerrig, undrende og reflekterende over egen og kollegaers praksis. Kan lave og arbejde aktivt med Sensorisk Profil. Har lyst til at arbejde aktivt med dokumentation af indsatser i Sensum Bosted. Er indstillet på skiftende arbejdstider mellem morgen og aftenvagt, samt vagter hver fjerde weekend. Har enten en baggrund som ergoterapeut, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller socialpædagog Vi tilbyder: En velfungerende, fagligt alsidig og udfordrende arbejdsplads. En dynamisk personalegruppe, der arbejder teambaseret. Et støttende og anerkendende arbejdsmiljø. Mulighed for faglig og personlig udvikling gennem kollegial og ledelsesmæssig sparring. Supervision og hertil løbende udvikling samt implementering af kerneopgaven Arbejdstid: FuldtidArbejdssted: H. C. Branners Vej 1P, 8600 SilkeborgLøn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Kamilla Kjeldsen på tlf. 2936 8486 (ferie i uge 26, 27 og 28), medarbejere Charlotte Lynge Poulsen på tlf. 2130 0594 (ferie uge 31,32 og 33), Flemming Thejmann Brun på tlf. 2131 2076 (ferie uge 26, 27 og 28) og Kasper Sign på tlf. 4248 5869 (ferie uge 29, 30 og 31).Vi indkalder kandidater til samtale løbende, og afslutter processen, når de rette er fundet.Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.Placering: H.C. Branners Vej 1 P, 8600, Silkeborg

Read more…