Social- og sundhedshjælperelev til start på Grundforløb 14. august 2023 – Solrød Kommune – Copenhagen

Brænder du for at hjælpe andre mennesker og vil du være en del af et godt læringsmiljø?Så har du nu mulighed for at uddanne dig til social- og sundhedshjælper i Solrød Kommune. Du kan glæde dig til et spændende elevforløb, hvor vi har fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Under hvert praktikforløb får du din egen praktikvejleder, som sammen med dig planlægger hvordan du når dine praktikmål ved ugentlige samtaler og planlagt fordybelsestid. Vi har også en elevcafe, hvor du får mulighed for at mødes med andre elever og sammen fordybe jer i faglige emner.Du tager en uddannelse der kan bruges både på plejecentre og i hjemmeplejen – Vi sørger for dine praktikpladser gennem hele din uddannelse.Arbejdsopgaver som social- og sundhedshjælperelevSom social- og sundhedshjælperelev vil du under din elevtid skulle arbejde med personlig pleje og praktisk hjælp til borgeren, planlægning og udførelse af aktiviteter sammen med borgeren og du skal lære at støtte borgeren til at være en aktiv medspiller i eget liv. Du skal lære at arbejde sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende og kende til de rammer og lovgivning man arbejder under som færdiguddannet social- og sundhedshjælper. Kommunikation og relationer er en vigtig del af uddannelsen. For at kunne udføre dit arbejde bedst muligt, skal du kunne lytte til og se andre mennesker og forstå deres behov for hjælpVi søger SSH-elever, der er ansvarsbevidste, motiverede og åbne for at tilegne sig ny viden Det er vigtigt at du er mødestabil, engageret og pligtopfyldende, da dit arbejde har meget stor betydning for de borgere du har berøring med. Du skal have lyst til at gøre en forskel for andre mennesker, være god til at samarbejdemed borgere, pårørende og kolleger. Samtidig skal du være god til at skabe en god og tillidsfulde relationer til borgeren.UddannelsesforløbetDit uddannelsesforløb veksler mellem skole og praktik, hvor du kommer i praktik på både plejecenter og i hjemmeplejen. Solrød Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsesforløbet.Skoleforløbet foregår på ZBC – SOSU-Køge. Du er sikret praktikplads i hele forløbet.Øvrige informationer om uddannelsen: Solrød Kommune gør vi en forskel sammen med borgerne. Vi arbejder for at virkeliggøre byrådets vision om, at Solrød skal være det bedste sted at leve og bo. Som arbejdsplads er vi et fællesskab, hvor vi løfter opgaverne på tværs af institutioner og afdelinger, og hvor du som medarbejder er en vigtig medspiller. Vi er i bevægelse og har hele tiden fokus på at lære og blive bedre. Vi tager ansvar for at løse opgaverne med blik for helheden, og du har som medarbejder indflydelse på løsningen af opgaverne og på din arbejdsplads.Ansøgningsfrist: 30 June Placering: Christians Torv , , Solrød Strand, Denmark

Read more…