Social- og sundhedshjælper i barselsvikariat til Rød afdeling på Plejecenter Kærdalen – Vejen Kommune – Esbjerg

SSH søges til Kærdalen. Da storken kommer forbi vores kollega søger vi en hendes afløser til afd. RØD i barsels vikariat, hurtigst mulig eller efter aftale. Plejecenter Kærdalen ligger i hjertet af Vejen Kommune. Centeret er lyst og venligt med en dejlig stemning og positiv og anerkendende kultur. Vi har fokus på, at vi i mødet med den enkelte borger og deres pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og derigennem skabe optimale muligheder for et godt hverdagsliv med ligeværdigt samarbejde hvor værdierne som tillid, åbenhed og respekt er i højsæde. Der ligges vægt på høj grad af medansvar og medindflydelse i hverdagen og i dagligdagens opgaveløsning. Der er spændende og yderste varierende SSH opgaver. Vi er optaget af trivslen og lægger vægt på at støtte hinanden og ”at spille hinanden gode”. Vi arbejder med en anerkendende, åben og nysgerrig tilgang til det, vi begiver os ud i og griner gerne sammen og af os selv. • 1 dagvagt stillinger på 30 – 35 timer pr. uge hvor der arbejdes hver tredje weekend og 1 ekstra over 12 uger. Du skal kunne se dig selv i følgende: • Er uddannet SSH. • Kan medvirke til håndtering af en foranderlig og uforudsigelig hverdag i et fagområde med skift i opgavemængde og sammensætning. • Har et positivt livssyn og en anerkendende tilgang til borgere, pårørende, kollegaer og leder og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende og ser udfordringer i at være sparringspartner for dine kolleger i forhold til de problemstillinger, de måtte komme i. • Indgår i et tæt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. • Har fokus på kerneopgaven vores borgere. • Du har unikke samarbejdsevner i forhold til forskelligartede borgere. • Er robust og har et stabilt fremmøde • Har flair for IT og at dokumentation i omsorgssystemer Nexus falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde og du er mundtligt velfunderet. I Vejen kommune arbejder vi med FÆLLES FAGLIGHED, som udmøntes gennem Vejen Kommunes Værdier: Nytænkning, Ansvarlighed, Sammenhæng og Anerkendelse. Vi tilbyder… ? Faglig & personlig udvikling. ? Grundig introduktion og individuel oplæring. ? Gode kolleger, der sammen løser dagens udfordringer. ? Et arbejdsfællesskab på tværs af organisationen med respekt og høj faglighed. ? En arbejdsplads med plads til forskellighed og humor. ? En gruppe kollegaer, der er positive og fleksible i samarbejdet, og er motiverede for arbejdet. Stillingen ønskes besat efter aftale. Ønskes yderligere informationer kontaktes gruppeleder Jannie Skøtt på tlf. 3017 0606 eller på mail: jacs@vejen.dk eller ass.gr.leder Christina Rasmussen på 30170532 eller chmr@vejen.dk Vi glæder os til at modtage din ansøgning. I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer. Der afholdes løbende samtaler, dog sidste frist for ansøgningen er den 21.8.22 Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Såfremt du ikke er ansat i Kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder. Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Ansøgningsfrist: 21.08.2022Placering: Kærdalen 1, 6600, Vejen

Read more…