Social -og Sundhedsassistent (timelønnet) til drømmejobbet – Region Hovedstaden – Copenhagen

Vikarkorpset er et sygeplejevikarkorps på Bispebjerg og Frederiksberg hospital, og vi søger timelønnede social- og sundhedsassistenter til at tage vagter på forskellige somatiske afdelinger.Vi er en afdeling i vækst, og vi har brug for dig.Som serviceenhed har Vikarkorpset mere end 40 års erfaring i at hjælpe afdelingerne med sygeplejepersonale. Vi har fokus på at opnå bedst mulige kompetencematch og at styrke stabilitet i den daglige sygeplejebemanding til patienterne.Som social -og sundhedsassistent i Vikarkorpset vil du blive en del af en enhed på ca. 300 sygeplejevikarer. Vi har fastansatte og timelønnede sygeplejersker, sosu-assistenter og sygeplejestuderende.Vikarkorpset bygger på et nærhedsprincip om, at sygeplejevikarer er del af et kollegafællesskab egen administration, arbejdsmiljørepræsentant, undervisere og ledelse.Du vælger selv, hvornår du ønsker at arbejde og vil dagligt få tilbud om vagter. Dine vagter foregår ude på de forskellige somatiske afdelinger, hvor du løbende møder dine kolleger fra Vikarkorpset. Du vil via en app kunne se, hvilken afdeling du har vagt på, og du kan altid ringe til vores booking, hvis du har tvivlsspørgsmål. Din funktion i vagterne vil være som gangvagt eller fastvagt afhængigt af afdelingernes behov for kompetencer og vagttyper. Som gangvagt indgår du i sygeplejeteam for gruppe af patienter, og som fastvagt varetager du den grundlæggende sygepleje og tæt observation af en til to patienter. I begge vagttyper referer du til en sygeplejerske.Du vil modtage introduktion til relevante sygeplejemæssige arbejdsgange, kliniske færdigheder, retningslinjer, screeninger og til Sundhedsplatformen. Du tilbydes en introduktionsvagt af vores erfarne sosu. assistenter, og du får mulighed for løbende at udvikle en faglig alsidighed.Vikarkorpsets kontor er din base, hvor du altid kan komme og tale med os, kan benytte computere, få hjælp med koder og lign. Du vil tilmed løbende blive informeret om, hvornår vi afholder undervisning og sociale arrangementer.Vores værdigrundlag baseret på, at en anerkendende og faglig kultur i Vikarkorpset fremmer sygeplejevikarkompetencer, der understøtter patientsikkerheden. Vi arbejder for en sygepleje, der tager udgangspunkt i hvad giver patienterne værdi og som bidrager til patienternes oplevelse af empati og høj faglig kvalitet i deres samlede patientforløb.Vi tilbyder: ?Stor sikkerhed for vagter God løn ifølge overenskomst og Vikaraftalen Frihed til at vælge hvornår du ønsker at arbejde 48 timers aflysningsfrist Introduktion via følgevagt samt praktisk og teoretisk Faglig alsidighed Socialt fællesskab med erfarne kollegaer Tæt samarbejde med administrationen og ledelsen i Vikarkorpset Smukke og charmerende omgivelser I 2025 nyt topmoderende akut storbyhospital, med de bedste faciliteter for patienter og ansatte Vi søger en social- og sundhedsassistent som: Er selvstændig og ansvarsbevidst Er serviceminded og stabil i fremmøde Er omstillingsparat i forhold til forskellige arbejdskulturer Har blik for patientsikkerhed og det samlede patientforløb Har gode samarbejdsevner og kommunikative kompetencer Motiveret for at lære og ønsker bred klinisk erfaring Gerne har somatisk erfaring fra hospitalsvæsnet og kendskab til SP Vi glæder os til at høre fra dig!For yderligere oplysninger om stillingen eller et ønske om et uformelt besøg, kontakt venligst: Vikarkorpset – Intern Vikarservicebfhvikarkorpset@regionh.dkTlf.: 38636024/40385128Bispebjerg Bakke 232400 København NV?Ansøgning sendes til:bfhvikarkorpset@regionh.dkLokation: Bispebjerg HospitalAnsøgningsfrist: 01 Jun 2023

Read more…