Social- og sundhedsassistent til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød – Region Hovedstaden – København

Har du interesse indenfor akut psykiatri? Har du lyst til nye udfordringer og trives du med en hverdag som ikke er ens? Så kan vi tilbyde en spændende stilling i vores åbne psykiatriske modtageafsnit. Psykiatrisk akutmodtagelse 2122 Vi er et åbent modtageafsnit med 9 senge herunder tilknyttet skadestuefunktion. Afsnittet har ligeledes ansvaret for centerets ECT-behandling, som er organiseret i et større ECT-ambulatorie.2122 er et afsnit, hvor fokus er patienter og pårørende i den akutte fase. Afsnittet har døgnåbent, og modtager patienter med svære psykiske lidelser, krisereaktioner eller med behov for abstinensbehandling. Patienter kan være indlagt op til 7 døgn, dog er den gennemsnitlige indlæggelsestid noget lavere, hvilket giver et stort flow af patienter.Jobbet Du skal som en del af et tværfagligt team være med til at modtage, observere og behandle patienter i den akutte fase. Som udgangspunkt vil du være kontaktperson for patienter, der er indlagt i vores åbne modtageafsnit, og skal derfor trives med korte patientforløb og dage, der aldrig er ens.En stor del af arbejdet er etablering af relationer, samt samarbejde og koordinering med pårørende eller det professionelle netværk.Ca. en tredjedel af vores patienter er indlagt til abstinensbehandling, og her vil din opgave være at abstinensrate og medicinsk behandle patienterne i samarbejde med sygeplejersker og læge.Vi er i gang med implementering af BBUI (Bedre Behandling Under Indlæggelse), og kommer i den nærmeste fremtid til at arbejde endnu mere fokuseret med overgange til og fra ambulant regi.Kort om os Vi er en personalegruppe på ca. 35 medarbejdere, godt blandet alders- og erfaringsmæssigt. Vi arbejder ud fra en kognitiv referenceramme og med planer om at blive endnu mere recovery-orienteret. Vi har fokus på faglighed og på at sikre tid til fordybelse, refleksion, undervisning og supervision. Vi arbejder forbedringsorienteret og vægter medinddragelse af medarbejdere højt for at sikre bedst mulig praksis. Vi prioriterer et åbent og ærligt arbejdsmiljø med højt til loftet og plads til humor. Vi tilbyder En grundig introduktion tilrettelagt ud fra dine behov og erfaring. Mulighed for stor indflydelse på vagtplan og ønsker hertil. Korte ugentlige undervisningsseancer og ugentlig supervision. Et afsnit med en tydelig struktur og høj faglighed. En meget engageret og energisk personalegruppe – både fagligt og socialt. Hvem du er Du er uddannet social- og sundhedsassistent og har minimum 2 års psykiatrisk erfaring. Du har medicinkompetencer. Har interesse i at arbejde med den psykiatriske patient og dennes pårørende i den akutte fase Kan planlægge og bevare overblikket, samt lide at have mange bolde i luften. Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde. Løn og vilkår Stillingen er i blandede vagter, men med mulighed for toholdsskift. Der vil være weekendarbejde med 8-timers eller 12-timers vagter hver anden, tredje eller fjerde weekend.Vi ønsker, at du starter snarest muligt.Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst.Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om stillingen eller komme forbi til en kop kaffe, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Katrine Vendelbo Wille på 29 34 94 23.Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på “Job i Psykiatrien”.Søg stillingen Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via linket på siden senest den 4. november 2022. Vi holder ansættelsessamtaler ad hoc.Lokation: Region Hovedstadens Psykiatri

Read more…