Social- og sundhedsassistent i aftenvagt – Demensplejehjemmet Lions Parken – Aalborg Kommune – Egtved

Demensplejehjemmet Lions Parken giver dig nu muligheden for at komme og arbejde sammen med os. Vi vil derfor gerne invitere dig til at søge en stilling her hos os, hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent, og du er interesseret i at arbejde i ren aftenvagt. Du skal trives med at arbejde med demente og mene, at det er rigtigt at arbejde ud fra principperne, der rummes i Eden Alternative filosofien.I Senior og Omsorg er du sammen med dine kolleger med til at hjælpe borgerne til at leve en selvstændig tilværelse. Det gør du i samarbejde med borgeren, borgerens netværk og andre, der har en indflydelse på borgerens liv., hvilket passer rigtigt godt til vores måde at arbejde på.Vi er det eneste registrerede Eden Alternative plejehjem i Region Nordjylland, og det er vi stolte af, og vi arbejder hele tiden med at skabe den bedste hverdag for vores beboere og os selv.Du kan læse mere om os på:https://plejehjemsoversigten.dk/da/Nordjylland/Aalborg-Kommune/Lions-Parkenog på:En bedre hverdag til vores ældre på plejehjem – Eden Denmark, Liv værd at leve The Eden Alternative – DenmarkLidt om stillingen og din nye arbejdspladsDemensplejehjemmet Lions Parken er et hjem for 45 mennesker med forskellige problemstillinger inden for demens. Det betyder, der arbejdes ud fra Eden Alternatives principper, der sammen med Tom Kitwood udgør vores pædagogisk individuelle tilgang for dem, der bor her. Vi har et miljø, som giver mennesker med demens mulighed for et ligeværdigt, sjovt og indholdsrigt liv, og for at bevare eller højne deres funktionsniveau i så lang tid som muligt. Vi arbejder hele tiden med hverdagsrehabilitering og ud fra en personcentreret tilgang.Hos os er det lige så stor værdi at have tid til at læse højt fra avisen eller holde i hånd, som det er at give sonde eller dosere medicin. Vi er her hos os alle ligeværdige – både beboere, medarbejdere og ledelsen.Vi er i langt overvejende grad social- og sundhedsassistenter her på stedet, og alle har vi – ud over vores faglige kompetencer – også personlige kompetencer, som hele tiden er i spil.Vi arbejder i teams, men hjælper selvfølgelig hinanden på tværs af vores fire afdelinger. Vi arbejder hver anden weekend.Vores arbejdsforhold er super gode, og vi forstår at passe på hinanden. Vi når vores opgaver i det daglige, og vi har forståelse for hinandens små særheder. I aftenvagt arbejder vi 2-2-3, og vi søger social- og sundhedsassistenter til både vores aftensvagtshold i ulige og lige weekender. Der er fire social- og sundhedsassistenter, fire social- og sundhedshjælpere samt to husassistenter ansat i hvert aftenvagtshold Der vil blive indlagt ekstra uddannelse til dig det første år. Der vil minimum være 10 dages uddannelse i demens samt et tre dages internatkursus for at blive klædt på til at arbejde ud fra Eden Alternative. Derud over kan der komme kurser efter individuelle behov Timetal er som udgangspunkt 37 timer ugentligt, men kan være mindre hvis du ønsker det, dog mindst 30 timer ugentligt Ansættelse vil starte den 1. september 2022. Dog er der mulighed for at starte tidligere, hvis du ønsker det. Der er indlagt tid til en god introduktion til dig. Der er ansøgningsfrist den 14. august, men vi afholder løbende samtaler Der er tale om faste stillinger Vi er en arbejdsplads der hele tiden i bevægelse, og derfor er vi også altid forandringsparate, når der er behov for det. Vi arbejder efter langsigtede strategier, som vi selv er med til at fastlægge gennem vores MED-udvalg, så vi ved, hvor vi er på vej hen, og vi vægter kommunikation i alle led på vores arbejdsplads højt.Og ikke mindst ved vi, at vi hele tiden kan blive endnu bedre til det vi gør, end vi er i dag.Vi glæder os til din ansøgning, både hvis du er snart er uddannet, nyuddannet eller har masser af erfaringDine primære opgaver vil være: At sørge for, vores beboere får en god, tryg og hyggelig hverdag, da der altid skal være liv på vores plejehjem, samt være med til at sikre en høj sundhedsfaglig kvalitet i vores arbejde. Faglige kompetencer: Uddannet Social- og sundhedsassistent Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i vores dokumentationssystem CURA, ellers lærer vi dig det Gerne med erfaring eller stor interesse for demens Personlige kompetencer: Du er dygtig og stolt af dit fag Det er vigtigt, at du tør vise, hvem du er, og hvile i hvem du er Du skal være parat til efteruddannelse, – hos os er efteruddannelse et krav – ikke et tilbud. Du skal være stabil, psykisk robust og “ville” os Du skal kunne lide at “hygge” og arbejde med low arousel Kan være rummelig, nærværende og se mennesket før sygdommen Arbejdsstedets adresse:Demensplejehjemmet Lions Parken, Lions Parken 6A, 9400 Nørresundby.Vil du vide mere?Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Jakob Thøgersen på tlf. 9931 5900 eller assisterende ledere Gitte Mark på tlf. 99315903 og Lena Ladehoff Mikkelsen på tlf. 99315904 for yderligere oplysninger.Løn- og ansættelsesvilkårEfter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.Aalborg KommunePersonalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudviklingBliv klogere på Senior- og Omsorgs visionFrihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Send ansøgning

Read more…