Skoleleder – Tange Kristne Friskole – UnikRecruitment – null

– videreudvikling af veldrevet skole i udvikling Drømmer du om at stå i spidsen for en veldrevet kristen friskole i Tange med en sund økonomi, 30 børn i børnehaven, 135 elever og 30 kompetente og dedikerede medarbejdere? Er du en empatisk, dynamisk og visionær leder, der kan videreudvikle Tange Kristne Friskole? Ønsker du at stå i spidsen for en børnehave og skole med ventelister? Så har vi drømmejobbet til dig med tiltrædelse snarest muligt. Tange Kristne Friskole er en lille skole ude på landet midt i skøn natur, tæt på Tange Sø og skoven. Skolen omfatter børnehave og skole fra 0.-9. klasse. Vi er er en kristen friskole med en åben, kristen grundholdning og med høj faglighed og fokus på tværfaglighed – et kreativt miljø og et trygt fællesskab med plads til forskellighed. Vi ønsker at skolen skal være et trygt, roligt og overskueligt sted for børn. Vi har fokus på kreativitet i fagene, fx ved at bruge musik tværfagligt, både som pædagogisk middel, men også fagligt, hvor omdrejningspunktet i faglige forløb kommer fra musikken. Der kan findes mere information på skolens hjemmeside: . OPGAVER At sætte rammerne for skolens fortsatte udvikling i samarbejde med skolestyrelsen og medarbejderne At sikre skolens drift og udvikling, herunder ansvar for personaleledelse, økonomistyring og pædagogisk planlægning i samarbejde med skolens viceskoleleder, børnehaveleder og SFO-leder At skabe rammerne for en tryg hverdag for eleverne med plads til dannelse, dygtiggørelse og læring At drive en skole, hvor det kristne budskab og livs- og menneskesyn formidles med respekt for alle FORVENTNINGER TIL DIG Visioner for den fortsatte positive udvikling af skolen Gode administrative kompetencer Skaber sammenhængskraft internt og eksternt Indforstået med skolens værdigrundlag Lyst til at arbejde for et godt og tillidsfuldt fællesskab mellem børn, medarbejdere, forældre og skolestyrelse Proaktiv håndtering af både muligheder og udfordringer FAGLIGE KVALIFIKATIONER Samlende, anerkendende og analytisk tilgang, der bidrager til udvikling af og trivsel hos den enkelte medarbejder Erfaring med at udvikle og skabe trivsel i hele dannelsesforløbet fra 3. år til og med 9. klasse, herunder overgangen fra børnehave til skole Gerne læreruddannet med løbende pædagogisk opkvalificering Gerne ledererfaring og evt. lederuddannelse på f.eks. diplom- eller masterniveau Økonomi -og regnskabsforståelse, så skolens sunde økonomi videreføres PERSONLIGE KVALIFIKATIONER Menneskelig modenhed, ordentlighed og social intelligens Robust med naturlig autoritet og gode relationelle kompetencer Gode kommunikative evner på alle niveauer i skrift og tale – ift. elever, forældre og personale Stærke kompetencer til at følge op på opgaverne, så der både eksekveres og afsluttes Evne til med naturlig autoritet at stå i spidsen for skolens værdigrundlag Trives med at være skolens ansigt – udadtil og indadtil Giver plads til at arbejde ud fra frihed under ansvar og i øjenhøjde ift. den enkelte medarbejder Besidder humor og skaber begejstring samt følgeskab VI TILBYDER Stor indflydelse på visioner og strategier for skolens fremtidige udvikling Et sundt arbejdsmiljø og medarbejdere, der bakker hinanden op og som samtidig har et stærkt kollegialt sammenhold En velholdt børnehave og skole Et meningsfuldt lederjob, hvor du kommer til at stå i spidsen for en veldrevet skole med et godt renommé og ventelister i årene fremover En børnehave og skole, hvor ansatte og skolestyrelsen repræsenterer bredden i det danske kirkelandskab En engageret skolestyrelse og forældregruppe Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC ANSØGNING UnikRecruitment hjælper skolestyrelsen for Tange Kristne Friskole med denne rekrutteringsopgave. For yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard, partner hos UnikRecruitment på 2222 4000 eller . Du er også velkommen til at kontakte Anne Brorson, skolestyrelsesformand på Tange Kristne Friskole, på 4240 1984.

Read more…