Skattestyrelsen i Ringkøbing søger sagsbehandlere til retskraftvurderinger – Skatteforvaltningen, Ringkøbing, Østergade – Videbæk

Er der en detektiv med analytiske evner gemt i dig – og har du lyst til at bidrage med løsningen af en bred vifte af spændende opgaver indenfor retskraftvurderinger? Har du erfaring med administration og sagsbehandling, og kunne du tænke dig at anvende dine kompetencer til at arbejde i dybden med sagsbehandling og til at foretage retskraftvurderinger? Så har du nu muligheden for at blive en del af et fagligt stærk team med et godt sammenhold hos Skattestyrelsen i Ringkøbing! Skat er ikke enkelt – Derfor har vi brug for dine kompetencer! Vi er 35 medarbejdere i enheden ’Opkrævning Sagsbehandling’. Sammen er vi ansvarlige for en række forskellige sagsbehandlingsopgaver og for opgaver med driftsunderstøttende indhold. Vores fokus er på sikring og understøttelse af kvalitet i forvaltningspraksis og i sagsbehandlingen. Vi arbejder blandt andet med aktindsigt, retskraftvurderinger (forældelse og gyldighed af krav), med klagesager og indsigelser. Derudover træffer vi afgørelser i ansøgninger om fritagelser for renter og for gebyrer. Andre spændende opgaver har GDPR i centrum, og så har vi en stor projektorienteret opgave med digital arkivering. ’Opkrævning Sagsbehandling’ er en del af Skattestyrelsens afdeling ’Opkrævning Betaling’, der ligger i Ringkøbing og Frederikshavn. Afdelingen beskæftiger cirka 400 medarbejdere, der er fordelt på tolv driftsenheder og tre tværgående enheder. I daglig tale er vi ”Danmarks største kasseapparat”. Mere end 1.100 mia. kr. netto går årligt igennem vores ”kasseapparat” i form af skatter, moms, afgifter m.m. Vi løfter sammen en vigtig samfundsopgave, hvor vi gennem korrekt opkrævning, bogføring og afstemning af statens indtægter og afregninger er med til at sikre Danmarks velfærdssamfund. Det er en stor opgave, og den er ikke enkel – derfor har vi brug for dig og dine kompetencer. Dine opgaver: Retskraftvurderinger Du bliver en del af retskraftvurderingsteamet i enheden. Din hovedopgave vil være at finde frem til og fastsætte forældelsesdatoen, samt sikre den rette dokumentation i forhold til denne, der hvor der er tvivl om, hvornår et krav forælder. Opgaven spænder bredt og dækker både personskatter, krav relateret til virksomheder og mange andre typer af krav. Du vil både have faste opgaver og opgaver, som udvikles over tid afhængig af dine kompetencer. Hvem er du? Der kan være flere indgange til stillingen. Du kan have en baggrund som kontoruddannet, eller en anden administrativ baggrund, men vi lægger især vægt på, at du har erfaring med sagsbehandling og forvaltningspraksis, eller at du har lysten til at blive kompetenceudviklet i den retning. Erfaring må meget gerne være fra en offentlig arbejdsplads. Det er vigtigt, at du er kvalitetsbevidst og grundig, og at du har analytiske evner. Derudover er det vigtigt, at du har en positiv og samarbejdende tilgang, og at du er løsningsorienteret og kan arbejde med korte deadlines. Vi lægger vægt på høj faglighed, professionel kommunikation, højt serviceniveau og kvalitet i sagsbehandlingen. Dette afspejler sig også i den måde, vi samarbejder på i vores organisation. Du ser kompetenceudvikling som naturlig for at kunne løse de opgaver, du stilles overfor, og du indgår engageret i sidemandsoplæring for hurtigt at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne. Én af Danmarks bedste arbejdspladser Én af de strategiske målsætninger i Skattestyrelsens 2025 strategi er, at vi skal være én af Danmarks bedste arbejdspladser. For os er det ikke bare ord, men noget vi handler på. Hos os får du månedlige 1:1 samtaler med din leder, hvor dine opgaver og din udvikling er omdrejningspunktet. Derudover afholder vi kvartalsvise trivselsmøder med underdirektøren, hvor vi har en god dialog omkring trivslen i kontoret. Endvidere har vi i år afholdt workshops for hele afdelingen, hvor alle medarbejdere er kommet med deres bud på, hvad en god arbejdsplads er. Ud fra deres input har vi nedsat arbejdsgrupper, som arbejder videre med medarbejdernes ønsker. Kontakt og ansættelsesvilkår

Read more…