Skarpe og erfarne jurister til udbud og indkøb – Forsvarets Efterretningstjeneste – København

Har du lyst og evner til at arbejde selvstændigt med udbuds- og kontraktretlig rådgivning? Forsvarets Efterretningstjeneste skal indkøbe til løsning af vores efterretnings- og cybersikkerhedsopgaver og mangler stærke profiler, som er dygtige til udbud. FE er en teknologitung virksomhed, som gennemfører mange forskellige anskaffelser – især indenfor IT-området. I økonomi og indkøb har vi derfor brug for jurister med erfaring indenfor indkøb og kontrakter. Som jurist vil du skulle rådgive om anskaffelser. Vi vil også gerne udvikle vores indkøbs- og kontraktstyringsområde og ser frem til kandidater, der også vil bruge sine erfaringer til at sætte sit præg på kontraktstyringen. Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kan få store muligheder for at være med til at udvikle opgaveløsningen og gode muligheder for løbende og relevant kompetenceudvikling. ”Vi er en anderledes arbejdsplads på mange måder, vi kan f.eks. ikke arbejde hjemmefra, men det gør også, at det sociale samvær er vigtigt – det skal være rart at gå på arbejde. Vi skal lige finde os til rette efter Corona, men vi ønsker de små sociale pauser og vægter en fælles frokost højt, hvor vi både kan dele små og store ting i vores hverdag, derfor snakkes der heller ikke arbejde til frokosten,” siger chefen. Udfordringer og plads til at udvikle sigDine opgave vil bestå i udbuds- og kontraktretlig rådgivning med fokus på IT, både HW og SW samt tjenesteydelser, konsulenter mv. Herudover skal du sikre indgåelse af attraktive kontrakter på baggrund af dialog og forhandling med leverandører samt sikre, at kontrakten overdrages til forretningen mhp. en omkostningseffektiv og loyal anvendelse i den efterfølgende kontraktperiode. Du vil som en del af indkøbsteamet, og i samarbejde med forretningen, skulle forestå forskellige udbudsforretninger herunder: SKI-tildelinger EU-udbud og tilbudsindhentninger for at sikre juridisk og kommerciel sammenhæng og konsistens i udbudsmaterialet Du vil endvidere få en vigtig rolle i udvikling af kontraktstyring med fokus på spændingsfeltet mellem økonomi og jura, herunder i samarbejde med forretning og indkøbsteam sikre et praktisk og løbende samarbejde med leverandører på en professionel basis. FE’s kontraktportefølje er bredt sammensat med forskellige typer af kontrakter. Dine opgaver vil bestå i at bruge dine konkrete erfaringer til at udvikle kontraktstyringen med fokus på at sikre en effektiv opfyldelse af de enkelte kontrakter i samarbejde med leverandøren, herunder støtte til at optimere, rådgivning ifm. intern kontraktfortolkning, kontraktforlængelse mv. Du og din baggrund er vigtigDu kan være cand.jur., cand.merc.jur. eller tilsvarende uddannelse, gerne suppleret med nogle års erfaring med indkøb og kontraktforhandlinger, og det vil en fordel, at du har erfaring med offentligt udbud.Du er i alle tilfælde en engageret teamplayer. Det forventes, at du kan rådgive om udbud og drive udbudsprocesser og andre komplekse forhandlinger. Det vil være en fordel, hvis du kan gennemføre forhandlinger på engelsk. Vi forventer, at du: står på et solidt juridisk fundament har gode kommunikative evner i skrift og tale kan indgå i konstruktiv dialog med dine kolleger – fra fagmedarbejderne til dine nærmeste kolleger Det vil være en fordel, hvis du har viden og interesse for IT, så du bedre kan rådgive forretningen, eller at du har interessen for at lære og blive bedre, da vi gerne støtter dig med at udvikle dine kompetencer inden for IT-området. Din nye arbejdsplads Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretnings- og cybersikkerhedstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden, og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling. Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister, og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber. Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationerLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler. For den rette kandidat, vil der være mulighed for at besætte stillingen som special- og chefkonsulent. Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Read more…