Sagsbehandlere til handicapkompenserende ydelser for børn i Borgercenter Handicap – Københavns Kommune – Copenhagen

Vil du være med til at gøre en forskel for borgere med funktionsnedsættelse? Har du relevant uddannelse eller erfaring med sagsbehandling fra et tidligere job? Er du engageret i god borgerservice, og kan du se dig selv i rollen som myndighedsudøver?Så er du måske en af de to fastansatte sagsbehandlere, vi søger i HKY – Afdelingen for handicapkompenserende ydelser til børn. Hvem er vi?Afdelingen består af ca. 20 sagsbehandlere og herudover to socialfaglige koordinatorer samt socialrådgiverpraktikanter. I HKY behandler vi ansøgninger og foretager opfølgninger efter servicelovens § 41 og § 42, som omhandler merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Du bliver en del af en engageret afdeling, hvis kerneopgave det er at samarbejde med familierne om, hvilke muligheder, der er for støtte. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med familierne såvel som med relevante samarbejdspartnere. Arbejdet indebærer primært skriftlig sagsbehandling og telefonisk kontakt med familierne. Der vil dog også være enkelte personlige møder. Hver sagsbehandler har ansvar for egen sagsstamme, men vi arbejder også sammen i mindre grupper for at støtte hinanden. Derudover holder vi ugentlige faglige møder. Vores målgruppe er børn og unge mellem 0 og18 år med en længerevarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hvem søger vi?Vi søger kollegaer med flair for effektiv sagsbehandling og lysten til at have borgeren i fokus. Du kan være uddannet socialrådgiver/socialformidler, kommunom, have en diplom- eller akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration eller lignende. Det kan også være, at du er kontoruddannet og har relevant erfaring med sagsbehandling fra et tidligere job. Vi forventer, at du kender til eller evner at sætte dig ind i relevant lovgivning har lysten til at have borgeren i fokus kommunikerer klart og tydeligt både skriftligt og mundtligt trives med sagsbehandling kan formidle juridiske afgørelser i et forståeligt sprog på baggrund af et veloplyst grundlag kan lide at samarbejde og har lyst til at dele viden med dine kolleger i hverdagen arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og helhedsorienteret bevarer overblikket i en travl hverdag Vi tilbyder grundig oplæring og løbende fokus på udvikling af kompetencer engagerede kollegaer og et godt arbejdsmiljø mulighed for at gøre en forskel for familier, der har brug for støtte indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde et spændende, afvekslende og udfordrende job AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation.Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt med flekstidsordning.Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2022 eller snarest derefter.I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffeattest samt referencer. Yderligere oplysninger

Read more…