Sagsbehandler til spildevand og vandløb – barselsvikariat – Skanderborg Kommune – null

Sagsbehandler til spildevand og vandløb – barselsvikariat Vil du være med til at sikre et godt vandmiljø i Skanderborg Kommune? Så har du muligheden for at blive en del af Overfladevandsteamet, hvor du skal hjælpe os med at løse opgaver med godkendelser af regnvandsbassiner og udledningstilladelser.Vores gode kollega er gravid, og vi søger derfor en barselsvikar, der sammen med os kan løse opgaverne i teamet.ArbejdsopgaverTeamet arbejder med vandløb og søer og de tilhørende myndighedsopgaver. I Skanderborg Kommune har vi ca. 125 km offentlige vandløb og mere end 3.506 ha søer.Dine opgaver vil være indenfor myndighedstilladelser, herunder primærtGodkendelser af regnvandsbassinerUdledningstilladelser for regnbetingede udledninger Vandløbssager – fx vandløbsreguleringer, regulativrevisioner, drænsager og andet.Om digDu har en relevant uddannelse og/eller erfaring fra et lignende job.Du deltager aktivt i den daglige drift, kan arbejde selvstændigt, men er også god til at sparre med dine kollegaer.Du kan skabe god kontakt til borgere og virksomheder – både mundtligt og skriftligt.Du kan arbejde selvstændigt, følge op på dine opgaver og afslutte dem.Du har kørekort til personbil.Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med SBSys, webGIS, Scalgo og Office-pakken. Vi erI Vand og Natur arbejder vi med grundvand, spildevand, vandløb, vandhuller, søer, natur, naturpleje, skove, grønne områder, adgang til naturen, jord, råstoffer, landbrug, jagt, fiskeri, sejlads, badevand og meget, meget mere.Vi er ca. 25 medarbejdere i afdelingen fordelt på ingeniører, miljøteknikere, biologer, geologer m.fl. – unge og mere erfarne – med meget brede og blandede erfaringer og referencer. Vi har et spændende og bredt fagligt miljø med gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. Vand og Natur er en del af Plan, Teknik og Miljø, hvor der er i alt cirka 90 medarbejdere.Vi er en afdeling med stor aktivitet og travlhed – men også en afdeling, hvor vi forsøger at tage os tid til hinanden. Vi har fokus på at få sat det rigtige ”hold” og at få løst ”opgaven” på tværs af grupperne. Det er et fælles ansvar, at vi lykkes!Vi sidder sammen i rådhuset på Skanderborg Fælled i et åbent og energifyldt arbejdsmiljø.Løn og ansættelsesforholdStillingen er en tidsbegrænset stilling på 12 måneder (1. november 2023 – 31. oktober 2024).Stillingen på 37 timer om ugen, og der er flextidsordning,Ansættelsesstedet er Plan, Teknik og Miljø, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.Løn- og ansættelsesvilkår aftales ifølge den gældende overenskomst.Yderligere oplysningerHar du brug for yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakteAfdelingsleder Bent Hodde Mortensen, mail / telefon 30 84 34 81.Medarbejder i Overfladevandsteamet Kaare Jensen på telefon 87 94 77 47 / 21 13 76 63Medarbejder i Overfladevandsteamet Tomas Jensen på telefon 87 94 77 71 / 51 85 06 02Medarbejder i Overfladevandsteamet Carina Sparre Lippert på telefon 87 94 77 40 / 20 49 81 55Ansøgningsfrist og samtalerVi skal have din ansøgning og relevante bilag – CV, eksamensbevis og eventuelle anbefalinger – senest den 5. oktober 2023.Samtalerne afholdes i uge 41.Vi håber, at du kan tiltræde den 1. november 2023. I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

Read more…