Sagsbehandler med juridisk forståelse til Enheden for Værgemål – Familieretshuset, Afdeling Ringkøbing – Videbæk

Sagsbehandler med juridisk forståelse til Vil du være med til at løse en vigtig samfundsopgave på personretsområdet? Ønsker du at skabe resultater i en faglig stærk enhed, og ønsker du at sætte dine juridiske kompetencer i spil? Så håber vi på at høre fra dig! Enhedens opgaver Enheden for værgemål er ansvarlig for behandling af ca. 22.000 sager på værgemålsområdet samt ca. 4.000 sager på fremtidsfuldmagtsområdet fra hele landet. I forbindelse med behandling af værgemålsager skal det bl.a. påses, at de helbredsmæssige betingelserne for etablering eller ændring af et værgemål er opfyldt. Fremtidsfuldmagtsområdet er et nyere område, der er i rivende udvikling, og du vil derfor være med til at forme praksis på området. Du vil opleve, at kontoret har stor fokus på balancen mellem kvaliteten i arbejdet og effektiviteten gennem både produktions- og forbedringsmål. En enhed med et godt arbejdsmiljø Frederikke, der er jurist i enheden for værgemål, fortæller om enheden: ”Jeg er rigtig glad for at være en del af Værgemålskontoret. Vi har et rigtig godt kollegialt sammenhold, hvor vi sparrer og giver plads til hinanden – uanset hvor erfaren man er. Vi har hver især et stort ansvar i forbindelse med arbejdet med sagerne, og der er mulighed for faglig udvikling – også på langt sigt. Jeg finder arbejdet med værgemål meget meningsfuldt, og jeg er glad for mit arbejde.” Vi forventer ikke, at du vil kunne løse opgaverne fra dag ét. Derfor sørger vi for, at du får en grundig oplæring, så du bliver klædt godt på til selvstændigt at kunne varetage opgaverne. Udover vores daglige drift, er vi i gang med at optimere vores processer og arbejdsgange – så vi værdsætter kollegaer, der gerne vil give sit bidrag hertil. Juridisk drifter og udvikler Som jurist skal du sagsbehandle og træffe afgørelser i de enkelte sager samtidig med, at du har øje for optimering af processer og arbejdsgange. Behandlingen af sagerne sker i flere forskellige mindre teams, hvoraf det største er etableringsteamet, der behandler sager om etablering af værgemål. Derudover er der blandt andet et team, der behandler sager om ændring og ophævelse af værgemål, et team til sager om vederlag til værgerne, og et team der tager sig af godkendelse af værgernes dispositioner. For at sikre den faglige udvikling og fleksibilitet vil du, når du har opnået en vis rutine i et team, blive tilknyttet flere forskellige teams. Der er således god mulighed for at prøve kræfter med forskellige dele af værgemålsområdet. Du vil også få mulighed for at indgå i et team, der yder telefonisk vejledning til borgere, andre myndigheder og interessenter. Uddannelsesmæssig baggrund? Der er mange veje ind i jobbet! Men det kræver, at du er vant til at arbejde i en juridisk kontekst og er i stand til at vejlede og sagsbehandle indenfor de juridiske problemstillinger. Du kan fx være uddannet cand.jur., men også anden uddannelsesmæssig baggrund kan være relevant. Det vigtigste er dog, at du kan: motiveres af at yde en god sagsbehandling med borgeren i fokus arbejder effektivt og struktureret kan veksle mellem det selvstændige arbejde og samarbejdet med andre kan skabe og kan formidle regler og praksis til borgere og andre myndigheder.

Read more…