Retsassistent – Danmarks Domstole – København

Vil du være vores nye retsassistent? Østre Landsret søger en ny retsassistent til tiltrædelse snarest muligt. Vi er en tidssvarende og attraktiv arbejdsplads med mange spændende og alsidige opgaver af stor samfundsmæssig betydning. Vi kan derfor tilbyde et job, der giver mening og ansvar. Vi lægger vægt på, at vores opgaver løses effektivt og med højeste kvalitet, og at vores mange brugere ydes en god service. Vi lægger videre vægt på at opretholde et arbejdsmiljø præget af høj trivsel og faglig udvikling. Landsretten har ca. 150 medarbejdere fordelt på dommere og administrativt personale og er organiseret i 6 retssektioner og et administrationskontor. Administrationskomtoret består af Løn- og Regnskabssektionen, Servicesektionen, IT-sektionen, Biblioteket og HR. Om stillingen Du bliver ansat med hele landsretten som ansættelsesområde, og du må forvente med tiden at kunne blive rokeret. I første omgang søger vi en medarbejder til vores Løn og Regnskabssektion. Som eksempel på konkrete opgaver i Løn og Regnskab kan nævnes: – Rejseafregninger – Betaling af udlæg – Indrapportering af løndata i statens lønsystem og efterfølgende kontrol – Oprette betalinger i banken – Behandling af aktindsigt Som eksempler på opgaver i en retssektion kan nævnes: udarbejdelse af udkast til afgørelser, fordeling af sagsmateriale, friststyring og indbyrdes prioritering samt fremsendelse af afgørelser til sagernes parter. Som retsassistent har du desuden en række praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med sagernes gennemførelse i retssalen. Det er et udadvendt job med mange faglige udfordringer, og dagene er sjældent ens. Du vil derudover i mindre omfang skulle deltage i tjenesterejser til landsrettens bitingsteder i Odense og Nykøbing Falster. Dine kvalifikationer: Vi forventer, at du har: En relevant uddannelse, fx en kontoruddannelse. En god faglig kapacitet og et stort engagement. Gode dansksproglige kvalifikationer såvel mundtligt som skriftligt Gode samarbejdsevner og et godt humør. Evne og lyst til at yde vores brugere god service. Gode it-kundskaber. Kørekort til personbil Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker på fuld tid (37 timer ugentlig) og ansættelse og aflønning sker i henhold til OAO-S-fællesoverenskomst og herunder HK/STATs organisationsaftale med Finansministeriet for kontorfunktionærer vil ske i løngruppe 2, sats 2, hvor månedslønnen pt. udgør kr. (1. april 2022 niveau). Der er knyttet en pensionsordning til ansættelsen. I helt særlige tilfælde, hvor ansøgeren har et detaljeret forhåndskendskab til opgaverne i landsretten, vil der kunne forhandles et kvalifikationstillæg. Landsrettens administrative personale er omfattet af en flekstidsordning Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde denne godkendelse under ansættelsen. Spørgsmål Du kan besøge vores hjemmeside . Du kan også kontakte HR-konsulent Patricia Pedersen.

Read more…