Resultatorienteret afdelingschef som kan skabe følgeskab i Københavns Erhvervshus – Københavns Kommune – Copenhagen

Københavns Erhvervshus har det som sin hovedopgave at samarbejde med virksomhederne om at få ledige københavnere i job. Vi har stort fokus på at levere en god erhvervsservice til alle byens virksomheder, og i tæt samarbejde med Jobcenter København sikrer vi, at det er nemt for virksomhederne at finde kompetente kandidater, når der er behov for det. Vi har desuden ansvar for jobrettede programmer for internationale talenter i et samarbejde med de øvrige kommuner i Storkøbenhavn. Københavns Erhvervshus består af ca. 110 medarbejdere og er en del af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.Som afdelingschef indgår du i Erhvervshusets ledelse (der pt. består af centerchefen og tre andre afdelingschefer). Du får ansvar for to af Erhvervshusets brancheteams og personaleansvar for 25-30 medarbejdere. Der er tale om medarbejdere med følgende hovedopgaver: Opsøgende virksomhedskontakt med henblik på at yde erhvervsservice og finde virksomhedsåbninger til ledige borgere primært i ordinære jobs. Indgåelse af samarbejdsaftaler med strategisk vigtige virksomheder. Tæt samarbejde med virksomheder og kommunens jobcentre om at finde arbejde til integrationsborgere og ledige i kanten af arbejdsmarkedet. Du skal som afdelingschef sikre, at Erhvervshuset når de opstillede mål om ordinære, vellykkede rekrutteringer af ledige borgere og god erhvervsservice til virksomheder. Du skal være med til at videreudvikle en driftssikker og resultatorienteret organisation med høj trivsel og lavt sygefravær blandt medarbejderne. Du skal være i stand til at etablere tillidsfulde samarbejdsrelationer mellem Erhvervshuset og jobcentrene i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Du skal kunne trives med, at der er opmærksomhed om Erhvervshusets arbejde fra forvaltningens administrative og politiske ledelse. Dine opgaver vil bl.a. være sikre en resultateffektiv organisation med fokus på opsøgende virksomhedskontakt, vellykket rekruttering og god erhvervsservice sikre høj kvalitet og professionel fremtræden i kontakten med virksomhederne sikre gode relationer og effektive arbejdsgange i forhold til jobcentrene i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sikre et højt kompetenceniveau og god trivsel blandt medarbejdere sikre ensartet høj kvalitet og sikker drift af opgaver understøtte samarbejdet i ledelsen og med de øvrige ledergrupper i jobcentrene i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vi forestiller os en afdelingschef, der brænder for god ledelse og evner at skabe resultater gennem andre i en politisk styret organisation er en dygtig personaleleder, som med autenticitet og integritet kan skabe følgeskab kan skabe, udvikle og fastholde samarbejdsrelationer med virksomheder og formår at arbejde netværksbaseret i forhold til jobcentrene i forvaltningen evner at finde pragmatiske og operationelle løsninger på udfordringer med mange interessenter er en god kommunikator og tydelig personaleleder har erfaring inden for driftsledelse og som kan og tør sætte retning naturligt følger op på aftaler og følger aftaler til dørs har solidt kendskab til beskæftigelseslovgivningen har en resultatorienteret ledelsesstil og har blik for at skabe jobåbninger for alle målgrupper Vi tilbyderSom afdelingschef får du mulighed for at sætte dit præg på beskæftigelsesindsatsen i København. Du bidrager til at sikre kompetent arbejdskraft og dygtig erhvervsservice til virksomhederne og hjælpe ledige københavnere i job. Du bliver en del af en professionel organisation, der brænder for at skabe resultater og levere god service hele vejen rundt. Løn- og ansættelsesforholdLøn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende aftaler mellem KL og relevant faglig organisation. Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. januar 2023.Erhvervshuset bor sammen med Jobcenter København på Gl. Køge Landevej i Valby. Københavns Erhvervshus – vi er erhvervslivets indgang til kommunen. Vi hjælper virksomheder med rekruttering og etablering af støttede job.Du kan . Yderligere oplysningerDu er velkommen til at kontakte centerchef Janus Francke på 4268 6628 eller afdelingschef Malene Barenholdt Götze på 2336 9831 for nærmere information om stillingen. Søg via linket senest torsdag den 3. november 2022Første runde samtaler afholdes i uge 45. Anden runde samtaler afholdes i uge 46. Der indgår test som en del af forløbet. Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt. Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

Read more…